Порядок подання звітів на атестацію

Перелік документів, які необхідно подати до атестаційної комісії фармацевтами

(документи подаються лише в такій послідовності)

1. Заява (пишеться при подані документів до атестаційної комісії).

2. Рецензія до звіту про професійну діяльність за останні три роки

3. Звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником аптечного закладу, у якому працює фармацевт. Якщо фармацевт змінював місце роботи за останні три роки, тоді подаються звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих аптечних закладів). Звіт готується обсягом до 10 сторінок.

4. Копія диплому (завірена належним чином). Копія свідоцтва про шлюб (завірена належним чином), якщо була зміна прізвища.

5. Копія трудової книжки, всі сторінки завірені належним чином.

6. Оригінал і копія посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше (завірені належним чином).

7. Копія свідоцтва закладу освіти або факультету післядипломної освіти про складання іспиту після закінчення передатестаційного циклу (завірене належним чином).

8. Копія посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації (завірене належним чином) (терміном не більше 1 року з часу видачі свідоцтва про проходження курсів підвищення кваліфікації до дати атестації).

9. Характеристика з місця роботи.

10. Заповнений атестаційний листок (заповнюється при подані документів до атестаційної комісії).

Перелік документів, які необхідно подати до атестаційної комісії провізорам

1. Заява (пишеться при подані документів до атестаційної комісії).

2. Рецензія до звіту про професійну діяльність за останні три роки

3. Звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником аптечного закладу, у якому працює провізор. Якщо провізор змінював місце роботи за останні три роки, тоді подаються звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих аптечних закладів). Звіт готується обсягом до 20 сторінок.

4. Копія диплому (завірена належним чином). Копія свідоцтва про шлюб (завірена належним чином), якщо була зміна прізвища; копія сертифіката провізора-спеціаліста за спеціальністю «Загальна фармація» (те, що після інтернатури).

5. Копія трудової книжки, всі сторінки завірені належним чином.

6. Оригінал та копія (завірена належним чином) сертифіката провізора – спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше.

7. Свідоцтво закладу освіти або факультету післядипломної освіти про складання іспиту після закінчення передатестаційного циклу (свідоцтво з рекомендованою категорією) – оригінал.

8. Копія посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації (завірене належним чином) (терміном не більше 1 року з часу видачі свідоцтва про проходження курсів підвищення кваліфікації до дати атестації).

9. Характеристика з місця роботи.

10. Заповнений атестаційний листок (заповнюється при подані документів до атестаційної комісії).

Якщо фармацевти або провізори, які  працюють  в аптечних   закладах   (підприємствах)   усіх  форм  власності з причин, які від них не залежать бажають пройти атестацію не за територією свого регіону, мають подати клопотання на ім’я голови атестаційної комісії при Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області за підписом керівника.