Перелік видів публічної інформації

Відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до службової може належати інформація: що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

1.Інформація про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області (далі – Служба)

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності.

1.2. Інформація про організаційну структуру, адресу, прізвища, імена, по батькові керівника та його заступників.

1.3. Функції структурних підрозділів.

2. Інформація про діяльність Служби (загальні питання)

2.1. Регламент роботи Служби.

2.2. Плани роботи Служби .

2.3. Звіти про виконання планів роботи Служби.

3. Накази Служби (крім внутрішньо-організаційних).

4. Інформація про діяльність комісій і робочих груп, що створені при Службі.

5. Інформація про доступ до публічної інформації.

5.1. Інформація про систему обліку публічної інформації, що знаходиться у володінні Служби.

5.2. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності.

5.3. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

5.4. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

6. Інформація щодо державного контролю якості лікарських засобів

6.1. Інформаційні листи Держлікслужби та Служби.

6.2. Плани перевірок додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів у процесі їх виробництва, зберігання, реалізації (торгівлі) та медичного застосування.

6.3. Повідомлення щодо лікарських засобів, що знаходяться на державному контролі (розпорядження про заборону, тимчасову заборону обігу лікарських засобів; листи про поновлення обігу лікарських засобів)

7. Інформація щодо державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

7.1. Плани перевірок додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

7.2. Перелік нормативно-правових актів, які регулюють діяльність з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі.

8. Інформація щодо державного контролю якості та безпеки медичних виробів

8.1. Інформація щодо державної реєстрації медичних виробів.

8.2. Нормативно – правові акти щодо технічних регламентів.

9. Інформація з антикорупційної діяльності

9.1. Інформація про організацію виконання окремих заходів щодо запобігання і протидії корупції.

9.2. Реєстр працівників Служби, які притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

10. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби.

11. Інформація з питань проведенням процедур закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».

12. Інформація з питань бухгалтерського обліку

12.1. Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів за програмою КПКВК 2307010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

13. Інформація про розгляд звернень громадян

13.1. Інформація щодо стану розгляду звернень громадян.

13.2. Графік прийому громадян.

13.2. Порядок прийому громадян.

14. Інформація про адміністративні послуги, що надаються Службою.

14.1. Перелік адміністративних послуг, які безоплатно надаються Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області.

Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф «Для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону, згідно з якою обмеження доступу до інформації здійснюється при дотриманні таких вимог:

 • виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
 • розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

– шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої не обмежений.

Не може бути обмежено доступ до інформації про:

 1. розпорядження бюджетними коштами;
 2. володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів;
 3. умови отримання цих коштів чи майна;
 4. прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

При дотриманні вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зазначене не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які:

претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади;

обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.

До службової інформації не можуть належати також відомості:

 • про надзвичайні ситуації, небезпечні природні явища та процеси, екологічна, гідрометеорологічна, гідрогеологічна, демографічна, санітарно-епідеміологічна та інша інформація, необхідна для забезпечення безпечного існування населених пунктів, громадян, а також виробничих об’єктів, що є у розпорядженні держслужби;
 • про факти порушення прав і свобод людини і громадянина;
 • про нормативно-правові засади діяльності, структуру, основні завдання та повноваження, напрями діяльності держслужби, структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання;
 • про нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню;
 • про документи, що накопичуються у відкритих фондах бібліотек та архіву, інформаційних системах, необхідні для реалізації прав, свобод і обов’язків громадян;
 • інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.