Порядок подання звітів на атестацію

Документи подаються не пізніше ніж за 2 місяці до засідання атестаційної комісії за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 22/1 А, телефон для довідок: +380(512) 47-56-07 – секретар комісії .....

 

Перелік документів, які необхідно подати до атестаційної комісії провізорам

 1. Заява (пишеться при подані документів до атестаційної комісії).
 2. Звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником аптечного закладу, у якому працює провізор. Якщо провізор змінював місце роботи за останні три роки, тоді подаються звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих аптечних закладів). Звіт готується обсягом до 20 сторінок.
 3. Копія диплому. Копія свідоцтва про шлюб , якщо була зміна прізвища; копія сертифіката провізора-спеціаліста за спеціальністю «Загальна фармація» (того, що після інтернатури)
 4. Копія трудової книжки. В разі відсутності запису в трудовій книжці (фізична особа-підприємець), необхідно надати:

копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

копію ліцензії; копію наказу про призначення на посаду.

 1. Копія сертифіката провізора – спеціаліста (за спеціальністю «загальна фармація» або «організація та управління фармацією», відповідно до того, за якою спеціальністю атестуються) або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше.
 2. Копія посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації (з терміном не більше 1 року з часу видачі свідоцтва про проходження курсів підвищення кваліфікації до дати атестації).
 3. Свідоцтво закладу освіти або факультету післядипломної освіти про складання іспиту після закінчення передатестаційного циклу (свідоцтво з рекомендованою категорією) – оригінал.
 4. Заповнений атестаційний листок.

 Перелік документів, які необхідно подати до атестаційної комісії фармацевтам

 1. Заява (пишеться при подані документів до атестаційної комісії).
 2. Звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником аптечного закладу, у якому працює фармацевт. Якщо фармацевт змінював місце роботи за останні три роки, тоді подаються звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих аптечних закладів). Звіт готується обсягом до 10 сторінок.
 3. Копія диплому . Копія свідоцтва про шлюб, якщо була зміна прізвища.,
 4. Копія трудової книжки.
 5. Копія посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше.
 6. Копія посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації (з терміном не більше 1 року з часу видачі свідоцтва про проходження курсів підвищення кваліфікації до дати атестації).
 7. Характеристика, надана керівником аптечного закладу (підприємства).
 8. Свідоцтво закладу освіти або факультету післядипломної освіти про складання іспиту після закінчення передатестаційного циклу (свідоцтво з рекомендованою категорією) –оригінал.
 9.  Заповнений атестаційний листок (заповнюється при подані документів до атестаційної комісії).