Порядок подання звітів на атестацію

Провізори та фармацевти, які бажають пройти атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи до атестаційної комісії при Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області не пізніше ніж за два місяці до засідання атестаційної комісії, за адресою: м.Одеса, проспект Гагаріна, 8. Телефон для довідок: (048)786-90-40(41), (048)736-77-40.

 

Перелік документів, які необхідно подати до атестаційної комісії провізорам:

Копії наступних документів, завіряються відділом кадрів організацією, в який працює працівник на момент атестації: 

 

Перелік документів, які необхідно подати до атестаційної комісії фармацевтам:

Копії наступних документів, завіряються відділом кадрів організацією, в який працює працівник на момент атестації: