Перелік відомостей що відноситься до службової інформації в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області

Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних розпорядником яких є Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області

 

  1. Внутрішньовідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області (далі-Служба) або здійснення контрольних, наглядових функцій Служби, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
  2. Листи, довідки, висновки та інші документи (у тому числі внутрівідомчі), які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів, тощо.
  3. Відомості щодо суб’єктів господарювання, отримані:

- за результатами державного ринкового нагляду щодо безпеки медичних виробів.

  1. Відомості щодо розгляду матеріалів отриманих у ході здійснення заходів, визначених у пункті 3 цього Переліку, та відомості щодо фахівців, які їх здійснювали.
  2. Відомості про роботу з інформацією в комп’ютерних мережах:

про порядок виготовлення, облік та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються;

про структуру, складові частини, технічні характеристики;

про результати перевірок автоматизованої інформаційної системи або її елементів стосовно наявності уразливих місць та результатів усунення виявлених недоліків.

  1. Відомості, отримані в процесі службових розслідувань з питань протидії корупції, до моменту прийняття рішень.
  2. Відомості отримані під час співпраці з органами державної влади, правоохоронними органами, юридичними та фізичними особами, працівниками Держлікслужби, якщо вони стосуються протидії корупції та можуть завдати шкоду інтересам третіх осіб, органам досудового слідства, суду.
  3. Відомості, що містять службову інформацію органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
  4. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам оборони держави, охорони громадського порядку, національній безпеці.
  5. Відомості про втрату матеріальних носіїв інформації, яким надано гриф «Для службового користування», та про факти розголошення службової інформації.