Інформація про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

E-mail: dls.km@dls.gov.ua  (офіційна електронна скринька)

Телефони/факс:

  • +380 (382) 72-32-13
  • +380 (382) 66-01-07 
  • +380 (382) 72-32-02 

 

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

Функції структурного підрозділу:

Здійснення в межах повноважень державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства щодо якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі тих, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини  та прекурсори, отруйні та сильнодіючі засоби, медичних імунобіологічних препаратів, на всіх етапах обігу.

Здійснення в установленому порядку державного нагляду (контролю) за виконанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарським засобами.

Здійснення перевірок суб’єктів господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (передліцензійних перевірок).

Здійснення державного ринкового нагляду в сферах медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують.

Здійснення державного контролю якості лікарських засобів при ввезенні в Україну (на територію Хмельницької області) згідно з Порядком здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну.

 

Головний спеціаліст з питань персоналу

Завдання головного спеціаліста:

Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в Державній службі.

 

Головний спеціаліст - бухгалтер

Завдання головного спеціаліста:

Здійснює організацію бухгалтерського обліку, складання та подання звітності згідно з чинним законодавством України.

 

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Функції структурного підрозділу:

Проведення випробовувань та аналізів лікарських засобів щодо відповідності їх вимогам аналітично-нормативної документації.