Баланс та звіт про фінансові результати за І квартал 2019 року Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області

Баланс на 01.04.2019

Звіт про фінансові результати за 1 кв. 2019 р.