План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області на 2021 рік

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів

та контролю за наркотиками у Київській області на 2021 рік

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Участь у навчальних семінарах, відео-конференціях, які проводить Держлікслужба щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції” та інших питань фінансового контролю, роз’яснення положень антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

1.2

Опрацювання законодавчих актів та наданих Держлікслужбою методичних рекомендацій з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

1.3

Проведення тренінгів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області (далі – Служба) щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

1.4

Проведення роз’яснювальної роботи та надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій та інших питань антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

1.5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” на сайті Держлікслужби

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2

Превентивні антикорупційні заходи

2.1

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.2

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.3

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.4

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції Служби

30 грудня

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.5

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Служби

15 березня

Головний спеціаліст-юрисконсульт

3

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

3.2

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Головний спеціаліст-юрисконсульт

3.3

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

3.4

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

3.5

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України “Про запобігання корупції”)

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

3.6

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

4

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Взаємодія з головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Переглянути документ