Звіт про надану публічну інформацію в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області за І квартал 2021 року

Протягом І кварталу 2021 року в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області зареєстровано та опрацьовано 1 запит на інформацію.

За формою надходження - запит надійшов електронною поштою.

За категорією запитувачів - від фізичної  особи.

За видами запитуваної інформації: інформація про товар (роботу, послугу).