Аналітична довідка про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області за період з 04.01.2021 по 31.03.2021

     На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області (далі – Служба) здійснювались заходи, спрямовані на всебічний розгляд звернень громадян, оперативне вирішення порушених в них питань.

Протягом I кварталу 2021 року до Служби надійшло 5 звернень громадян, що на 2 звернення більше, порівняно із звітним періодом 2020 року.

Характеристика звернень:

- за допомогою засобів телефонного зв’язку - 3

- через органи влади (від Держлікслужби) - 1

- від інших органів, установ, організацій - 1

Основні питання, що порушувалися у зверненнях:

- якість лікарських засобів;

- робота аптечних закладів;

- порушення ліцензійних умов.

У ході розгляду звернень громадян, було здійснено 2 позапланові перевірки суб’єкта господарювання в Херсонській області; 1 перевірка здійснена за залученням спеціаліста Служби з боку ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

Службою об'єктивно, всебічно і вчасно перевірено заяви, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

За результатами розгляду звернень надано роз’яснення - 1, вирішено позитивно – 2, переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» - 2.

Особистий прийом громадян керівництвом Служби проводиться згідно із затвердженим графіком. Графік особистого прийому громадян керівництвом та структурними підрозділами в Службі розміщений у приміщенні та на офіційному вебсайті Служби. Відповідно до наказу Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області від 22 травня 2020 року № 23 «Про заходи із попередження виникнення коронавірусу COVID-19» тимчасово призупинено особистий прийом громадян у Службі.

Контроль за вчасним, об’єктивним та повним розглядом звернень громадян з метою забезпечення вимог законодавства та якісного задоволення обґрунтованих потреб громадян є одним з важливих напрямків роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області. Постійно проводиться робота, спрямована на дотримання термінів розгляду звернень громадян, надання обґрунтованих відповідей на звернення, на належне виконання резолюцій керівництва, перевіряється стан опрацювання виконавцями контрольних документів.

Стан роботи із зверненнями громадян щокварталу розглядається на оперативних нарадах служби.