Повідомлення № 14-МВ від 12.04.2021р.

З метою забезпечення контролю якості медичних виробів на території Черкаської області надсилаємо для використання в роботі повідомлення виробників або їх уповноважених представників про невідповідність продукції вимогам Технічних регламентів.

Одночасно інформуємо, що з даною інформацією можна ознайомитися на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (https://dls.gov.ua/) в розділі «Ринковий нагляд»>«Актуальна (корисна) інформація»>«Повідомлення від виробників або їх уповноважених представників про невідповідність медичних виробів».

Реєстр повідомлень щодо якості МВ за період з 05.04.2021 по 11.04.2021

Назва представника / виробника

Короткий зміст повідомлення

Назва МВ

Примітка

ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСВО «ПРО-ФАРМА», яке є уповноваженим представником виробника ЛайфСкан Юроп ГмбХ, Швейцарія

щодо використання додаткового стікера на упаковці медичних виробів для діагностики in vitro

Система контролю рівня глюкози у крові OneTouch Ultra Plus Flex, серії F2101505X, F2101506X, Тест смужки OneTouch Ultra Plus серія 471568, Тест смужки OneTouch Ultra серія 4711850 та Тест смужки OneTouch Select серія 4711852

додається

ТОВ «Медтронік Україна», яке є уповноваженим представником виробника Харт Веар, Інк., США

виробник прийняв рішення про інформування користувачів щодо проблеми безпеки

Силові кабелі, кабелі даних для монітора і портів контролера Medtronic HVAD™

додається