Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 22.04.2021

Перелік суб'єктів господарювання, заяви яких про видачу ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ СУБОС"

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, БУДИНОК 23-Б

Ідентифікаційний код: 34482654

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) у зв’язку з тим, що:
          -  надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках);

         - заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затверджених Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затверджених   постановою    Кабінету   Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (додаток 1)  (далі – Ліцензійні  умови);

        - відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази)  складені не за формою, встановленою Ліцензійними умовами (додаток 3),  пункті  3 не  зазначені види господарської діяльності відповідно до об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність з обігу  наркотичних засобів, психотропних  речовин і прекурсорів, на які субєкт господарювання має отримати ліцензію, відсутня дата складання.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.04.2021 №426/21

2.  БАРИШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №6

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ.,  БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ БАРИШІВКА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 8

Ідентифікаційний код: 01977792

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

- відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.04.2021 №428/21

3.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДРУЖКІВКА, ВУЛИЦЯ ПОЛЕНОВА, БУДИНОК  112

Ідентифікаційний код: 00191796

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         - заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов (додаток 1), (відсутня    дата   підпису,   не   вірно   зазначено  організаційно - правова   форма  суб'єкта господарювання);        

- у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті  3 у назві об’єктів  та приміщень, де провадиться господарська діяльність із зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  наявні розбіжності з дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції),  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення», відсутня дата складання.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.04.2021 №429/21

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРКОМФАРМ"

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРЕБОВЛЯ, ВУЛИЦЯ СЕЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, БУДИНОК 28-Б

Ідентифікаційний код: 38543584

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

- в заяві   про отримання   ліцензії не  містяться   дані,  які обов’язково вносяться  (не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб'єкта господарювання);
           - у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3 зазначений   вид   господарської    діяльності «роздрібна торгівля лікарськими засобами»,  не підлягає  ліцензуванню     відповідно    до    Закону,   відсутня    матеріально-технічна   база   на    вид господарської діяльності «перевезення». 
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.04.2021 №430/21

5.  ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, С. НОВОСІЛКИ, ВУЛИЦЯ САДОВА, БУДИНОК 23

Ідентифікаційний код: 00413297

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

 - довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не відповідають вимогам пункту 6 Ліцензійних умов.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.


Реєстраційний номер заяви від 19.04.2021 №434/21

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРОКОСТЯНТИНІВЦУКОР"

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТАРОКОСТЯНТИНІВ, ПРОВУЛОК ГОЛЬДФАДЕНА, БУДИНОК 10

Ідентифікаційний код: 36397241

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

- документи, що додаються до заяви про отримання  ліцензії відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної  особи  або  керівника  відповідного підрозділу юридичної особи для

зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 19.04.2021 №435/21

7.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД"

Місцезнаходження:

МІСТО  КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 121 В

Ідентифікаційний код: 00851519

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
        - відповідно до п.п. 7 п. 31 Ліцензійних умов, персонал ліцензіата повинен налічувати не менше 25% працівників,  які мають І рівень (бакалавр) ІІ рівень (магістр)  вищої  освіти за основними напрямами діяльності ліцензіата.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.


Реєстраційний номер заяви від 20.04.2021 №438/21

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАКС"

Місцезнаходження:

СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО ШОСТКА, ВУЛИЦЯ САДОВИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК 10

Ідентифікаційний код: 23054636

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

- відомості МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України на співробітників протерміновані;     

          - в заяві про отримання ліцензії зазначений ідентифікаційний код юридичної особи не співпадає з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі- ЄДР);        

          - у відомостях про стан матеріально-технічної бази зазначений ідентифікаційний код юридичної особи не співпадає з ЄДР,  в пункті 3  відсутня   матеріально-технічна  база   на вид господарської діяльності «перевезення» .
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 20.04.2021 №441/21

9.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСАНЛІТ"

Місцезнаходження:

СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 10

Ідентифікаційний код: 36437425

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

- документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або    ветеринарної   практики, для   зайняття     діяльністю    з обігу   наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);
        - відомості про стан матеріально-технічної бази складені не за формою, встановленою Ліцензійними умовами (додаток 3 ).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 20.04.2021 №443/21

10.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО НОВА КАХОВКА, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИКІВ, БУДИНОК 6

Ідентифікаційний код: 32218122

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

- у  відомостях  про   стан   матеріально-технічної  бази   не    вірно  зазначено орган ліцензування, відсутня дата складання.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 20.04.2021 №444/21

11.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТ"

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, БУДИНОК 6

Ідентифікаційний код: 32921289

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:      

         - в заяві про отримання ліцензії зазначене місцезнаходження філії, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отримання ліцензії не погоджено дозволом Національної поліції.
           - в   пункті  3  відомостей   зазначені місця провадження господарської діяльності та об'єкти  не погоджені дозволом Національної поліції.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 21.04.2021 №445/21

Всього: 11