Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 29.04.2021

Перелік

суб'єктів господарювання, заяви яких  ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОГОДУХІВСЬКИЙ МОЛЗАВОД"

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОГОДУХІВ, ПРОВУЛОК ХАРКІВСЬКИЙ, БУДИНОК 6

Ідентифікаційний код: 36537542

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі -Закон) у зв’язку з тим, що:
            - сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду на співробітника   Гребіневич Т.М. не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 08.07.2013

№ 583.
           Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою   Кабінету   Міністрів    України     від    06.04.2016    №  282   (далі – Ліцензійні умови),   та   повторно звернутися до органу ліцензування.


Реєстраційний номер заяви від 23.04.2021 №461/21

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХУСТЯНСЬКЕ"

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЛОХВИЦЬКИЙ Р-Н, МІСТО ЗАВОДСЬКЕ, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, БУДИНОК 10

Ідентифікаційний код: 30880509

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:      

    - у заяві про отримання  ліцензії відсутня інформація, яка обов'язково вноситься до неї (відсутній номер телефону),  зазначений керівник юридичної особи не відповідає Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських  формувань (далі – ЄДР).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.


Реєстраційний номер заяви від 26.04.2021 №464/21

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИНОКУРНЯ АККЕРМАНА"

Місцезнаходження:

ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ КИШИНІВСЬКА, БУДИНОК 144-Б

Ідентифікаційний код: 38436690

            Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:     

        - документи, що додаються до заяви про готримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи   для   зайняття   діяльністю з  обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується).
         Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.


Реєстраційний номер заяви від 26.04.2021 №468/21

4.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНЬВОДОКАНАЛ" УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО УМАНЬ, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНЯКА, БУДИНОК 16

Ідентифікаційний код: 03357174

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
        - документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках;

       - в заяві  ліцензії найменування та місцезнаходження юридичної  особи не відповідає ЄДР, відсутня дата підпису;      

         - відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази)  не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності),  у пункті 1 та пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази невірно зазначено найменування юридичної особи, у зазначених об'єктах та приміщеннях наявні розбіжності з дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та   їх   відповідність   встановленим   вимогам   (далі – дозвіл Національної поліції) на вид господарської діяльності "зберігання" та "використання".
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.04.2021 №469/21

5.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКУЛИНЕЦЬКА ЛІКАРНЯ" МИКУЛИНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. МИКУЛИНЦІ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 3

Ідентифікаційний код: 02001050

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

 - в заяві про отримання   ліцензії некоректно зазначено місце провадження господарської  діяльності;

- у відомостях про стан матеріально-технічної бази невірно зазначено орган ліцензування.   в   пункті   3   відсутня   матеріально-технічна   база   на   види господарської діяльності "реалізація (відпуск)" та "знищення".
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.04.2021 №470/21

6.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ О.М. МАКАРОВА"

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ КРИВОРІЗЬКА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 14308368

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

 - заява про отримання ліцензії складена не за формою, встановленою Ліцензійними умовами (відсутня інформація про відокремлені підрозділи);           

 - відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 27.04.2021 №472/21

7.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Місцезнаходження:

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО ЗОЛОТОНОША, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 156

Ідентифікаційний код: 32601205

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

 - у заяві про отримання  ліцензії відсутня інформація, яка обов'язково вноситься до неї (не зазначено місцезнаходження юридичної особи,  зазначено філії та відокремлені підрозділи, які відсутні в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,  не зазначені  місця провадження господарської діяльності, не зазначені списки та таблиці прекурсорів відповідно до Переліку наркотичних   засобів,   психотропних   речовин  і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (далі – Перелік);

- відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних   умов (сторінки   не  пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не
скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності),  не зазначені списки та таблиці прекурсорів відповідно до Переліку, в п 3 не зазначені об'єкти та приміщення  де буде провадитись діяльність з обігу прекурсорів; 

    - документи, що обов’язково  додаються  до заяви  ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується).

 - надано копії довідок відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності   (робіт,   професій,   служби),   пов’язаних   з    обігом    наркотичних     засобів, психотропних речовин і прекурсорів   (далі – довідка   про  проходження   наркологічного огляду).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування

Реєстраційний номер заяви від 27.04.2021 №474/21

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДОНІС-ЛАБ"

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛ.ОКІПНОЇ РАЇСИ, БУДИНОК 8-Б

Ідентифікаційний код: 43807137

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

  - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності);

- довідки про проходження наркологічного огляду на  Баранову Г.В., Зайцеву Н.М. не відповідають пункту 6 Ліцензійних умов.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування


Реєстраційний номер заяви від 28.04.2021 №477/21

9.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ СУБОС"

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, БУДИНОК 23-Б

Ідентифікаційний код: 34482654

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

-   у   п. 3   відомостей    про    стан    матеріально-технічної    бази не зазначені види  господарської  діяльності.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 29.04.2021 №483/21

10.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДРУЖКІВКА, ВУЛИЦЯ ПОЛЕНОВА, БУДИНОК  112

Ідентифікаційний код: 00191796

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
              - заява  ліцензії не відповідає  вимогам ліцензійних умов.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.


Реєстраційний номер заяви від 29.04.2021 №485/21

11.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРКОМФАРМ"

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРЕБОВЛЯ, ВУЛИЦЯ СЕЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, БУДИНОК 28-Б

Ідентифікаційний код: 38543584

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

- в заяві  про отримання ліцензії ліцензії  та у відомостях про стан матеріально-технічної    бази    наявні    розбіжності    у   видах господарської діяльності,  на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування


Реєстраційний номер заяви від 29.04.2021 №486/21

Всього: 11