Баланс та звіт про фінансові результати за 2015 рік

 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)