Інформація про вимоги щодо впровадження господарської діяльності із знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (Лист №158-01.1/02/05.17-21 від 18.05.2021)

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області (далі - Служба) нагадує, про вимоги щодо провадження господарської діяльності із знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Пунктом 75 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 року № 282 (далі – Ліцензійні умови) передбачено, що знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється згідно з Порядком провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 року № 589 (далі – Постанова № 589), здійснюється в разі, коли:

Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (крім їх невикористаних решток у відкритих ампулах та повернутих від родичів померлих хворих, виданих лікувально-профілактичним закладом) здійснюється ліцензіатами за визначеним Держлікслужбою методом (пунктів 76, 77 Ліцензійних умов).

Відповідно до пункту 12 Постанови № 589 для визначення методу знищення препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму (крім їх невикористаних решток у відкритих ампулах та залишків препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які повернуті від родичів померлих хворих, виданих лікувально-профілактичним закладом) суб'єкт господарювання подає Держлікслужбі такі документи:

Держлікслужба у десятиденний строк розглядає подані суб'єктом господарювання документи та в письмовій формі повідомляє його про прийняте рішення щодо визначення методу знищення (пункт 13 Постанови № 589).

За результатами знищення препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, власними силами суб'єкт господарювання складає у трьох примірниках акт за формою (додається), який складається комісією, що утворюється згідно з наказом керівник суб’єкта господарювання та ним очолюється і скріплюється печаткою суб'єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, інші надсилаються територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю та Службі (абзац перший пункту 14 Постанови № 589).

У разі знищення препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, іншим суб'єктом на договірних умовах суб'єкт господарювання, який здійснив знищення, складає акт у чотирьох примірниках, який засвідчується підписами членів комісії, що скріплюються печаткою суб'єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, який здійснив знищення, другий - у суб'єкта господарювання - власника таких засобів і речовин, інші надсилаються відповідно територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю та Службі (абзац другий пункту 14 Постанови № 589).

Відповідно до пункту 77 Ліцензійних умов, пункту 12 Постанови № 589 знищення невикористаних решток у відкритих ампулах та залишків препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які повернуті від родичів померлих хворих, виданих лікувально-профілактичним закладом здійснюється суб’єктом господарювання без залучення територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю:

Знищення лікарських засобів у формі трансдермальних пластирів (трансдермальна терапевтична система), які містять наркотичні засоби, здійснюється методом спалення (пункт 78 Ліцензійних умов).

За результатами знищення невикористаних залишків препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які повернуті від родичів померлих складається акт, перший примірник акту залишається у суб’єкта господарювання, другий примірник акту надсилається Службі.

Офіційний лист