Звіт про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області за ІІ квартал 2021 року

На  виконання  вимог Закону  України  «Про  звернення  громадян», Указу  Президента  України  від  07.02.2008 р. № 109/2008 «Про  першочергові заходи  щодо забезпечення  реалізації  та  гарантування  конституційного  права  на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»  та  наказу  Держлікслужби  від  29.12.2016 року № 10-Адм «Щодо звітності про стан роботи зі зверненнями громадян» було проаналізовано роботу зі зверненнями  громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області.  

За ІІ квартал 2021 року  звернення від громадян до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області не надходили (за ІІ  квартал 2020 року – надійшло 1 звернення).

Звернення громадян, які надходять до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області, розглядаються  у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

Заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на  письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, своєчасне реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань залишаються  пріоритетними в  діяльності Державної служби  з  лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області. На апаратних нарадах територіальної Служби аналізується  стан розгляду звернень громадян, дотримання термінів розгляду, надання обґрунтованих відповідей на звернення.

Посадові особи Служби  і  надалі  забезпечуватимуть  неухильне  виконання  Закону  України  «Про звернення  громадян» щодо  об’єктивного, всебічного та  своєчасного  розгляду  звернень громадян, конкретного їх вирішення, проводитимуть  постійну  роботу з метою  якісного задоволення  потреб  і  запитів  громадян.