Перелік ліцензіатів, щодо яких 15 липня 2021 року Держлікслужбою прийняті рішення про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами

  1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фарлот Лоджистікс"

Ліцензія: б/н від 17.02.2020, видана на підставі наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 17.02.2020 № 204, на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами

підстава анулювання: Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування від 13.07.2021 № 13-О