Звіт про роботу служби за 2019 рік

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

роботи Державної служби з лікарських засобів

та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2019 рік

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

    Стан виконання

1

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ

 

1.1

Участь Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області (далі Служба) у розробці, опрацюванні та наданні пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів, наданих Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі Держлікслужба)

Протягом року

Працівники Служби

Виконано

Надавались пропозиції:

щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері державного ринкового нагляду»;  щодо створення проекту Комунікаційної стратегії Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі Держлікслужба) на 2019-2020 роки;

щодо плану роботи Держлікслужби на 2020 рік

2

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 

2.1

Реалізація заходів державного контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами  шляхом проведення планових перевірок згідно з Планом заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужби на 2019 рік, Планом комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2019 рік та шляхом реалізації відповідних позапланових заходів (згідно Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»)

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано.

План перевірок виконано в повному об’ємі, перевірено 146 суб’єктів господарювання, із них 73 лікувально-профілактичних заклади та 73 суб’єкти господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами (92 аптеки та 12 аптечних пунктів). Також проведено позапланові перевірки у 56 суб’єктів господарювання

2.2

Організація здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2005 № 902 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну») та державного контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів (згідно наказу МОЗ України від 01.10.2014 № 698 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів»):

- прийом від імпортерів заяв про видачу висновку про якість ввезених в Україну лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів;

- експертиза наданих імпортером документів;

- перевірка вантажу за місцем розташування на відповідність митній декларації щодо кількості ввезених препаратів кожної серії;

- здійснення візуального контролю кожної ввезеної серії лікарських засобів;

- оформлення повідомлень про необхідність направлення  лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів

 на лабораторний аналіз в уповноважені лабораторії;

- відбір зразків серій лікарських засобів для проведення їх лабораторного контролю в уповноважених лабораторіях;

- видача висновку про якість ввезеного в Україну лікарського засобу та висновку про відповідність медичних імунобіологічних препаратів вимогам державних і міжнародних стандартів

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

У 2019 р. ліки на території області не розмитнювались, висновки не видавались

2.3

Організація роботи по недопущенню, виявленню та вилученню з обігу неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів:

- опрацювання повідомлень, що надходять від суб’єктів господарювання, стосовно неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- передача термінових повідомлень щодо неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів до Держлікслужби;

- організація та забезпечення в установленому законодавством порядку відбору зразків лікарських засобів для здійснення державного контролю їх якості, в т.ч. за дорученнями Держлікслужби;

- опрацювання рішень (розпоряджень) Держлікслужби про заборону (зупинення) виробництва, реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарських засобів, що не відповідають вимогам, визначених відповідними нормативно-правовими актами;

- невідкладне надання в електронному вигляді уповноваженим особам всіх закладів охорони здоров’я Івано-Франківської області розпоряджень Держлікслужби про заборону (зупинення) виробництва, реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарських засобів,  повідомлень про скасування заборони обігу лікарських засобів, формування щомісячно інформаційних бюлетнів «Якість»;

- розгляд та надання відповідей за скаргами/зверненнями фізичних та юридичних осіб стосовно якості лікарських засобів, підготовка запитів про погодження проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання щодо якості лікарських засобів 

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

За інформацією, отриманою від уповноважених осіб,  повернуто постачальникам 8278 упаковок лікарських засобів на суму 3054388,12  гривень, відставлено в карантин 6157 упаковок лікарських засобів на суму 222327,6  гривень;

до Держлікслужби надіслано 1 термінове повідомлення про неякісний лікарський засіб, виявлений за результатами лабораторного контролю;

відібрано 114 зразків лікарських засобів для здійснення лабораторного контролю;

опрацьовано всі розпорядження про заборону обігу лікарських засобів, повідомлення про скасування заборони обігу лікарських засобів, які невідкладно надіслано уповноваженим особам, сформовано та надіслано 15 інформаційних листів «Якість»;

надійшло 2 звернення щодо якості лікарських засобів, підготовлено 2 запити на проведення позапланової перевірки, відповіді на звернення надано в установлений термін

2.4

Проведення лабораторного контролю лікарських засобів:

- вилучених під час перевірок за наявності підстав;

- за зверненням суб’єктів господарювання або споживачів лікарських засобів;

- за дорученнями Держлікслужби

Протягом року

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Виконано

Проведено 114 аналізів лікарських засобів, вилучених під час перевірок

2.5

Проведення фізико-хімічного аналізу якості води очищеної, виготовленої у закладах охорони здоров’я

Протягом року

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Виконано

Проведено 20 аналізів води очищеної

2.6

Забезпечення обміну інформацією з правоохоронними органами (органами дізнання, попереднього слідства) про виявлені та заборонені фальсифіковані лікарські засоби, а також з питань, що містять ознаки злочину 

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Фальсифікованих лікарських засобів не виявлено

2.7

Погодження переліку внутрішньоаптечної заготовки, що виготовляють аптеки

Протягом року

Начальник служби

Виконано

Погоджено перелік внутрішньоаптечної одного суб’єкта господарювання

2.8

Підготовка до проведення атестації лабораторії, метрологічної повірки приладів та атестації обладнання 

Протягом року

Завідувач лабораторії, провідний фахівець лабораторії

Виконано

Проведено атестацію лабораторії (свідоцтво від 26.04.2019р.)

2.9

Надання інформації правоохоронним органам про факти виявлення фальсифікованих лікарських засобів, надання у встановленому законодавством порядку матеріалів перевірок, за результатами яких виявлені ознаки злочину

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Фальсифікованих лікарських засобів не виявлено

 

 

2.10

Підготовка приписів та розпоряджень про усунення виявлених порушень у сфері забезпечення якості та обігу лікарських засобів та контроль за їх виконанням

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Надано 68 приписів про усунення порушень та 13 розпоряджень про заборону обігу лікарських засобів, опрацьовано всі відповіді, всі приписи виконано вчасно

2.11

Здійснення контролю за виконанням правил утилізації та знищення неякісних (заборонених до обігу/застосування) лікарських засобів, в тому числі тих, що містять підконтрольні речовини

Протягом року

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Звіт про передачу на утилізацію лікарських засобів надіслано в Держлікслужбу

2.12

Застосування законодавства України про адміністративні правопорушення: складання протоколів, розгляд справ про адміністративні правопорушення, накладання адміністративних стягнень у вигляді штрафів

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Складено 24 протоколи, винесено 24 постанови, накладено та сплачено штрафів на суму 9622  гривень

2.13

Проведення внутрішніх навчальних семінарів з питань якості лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Проведено 10 внутрішніх навчальних семінарів з питань якості лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів, складено протоколи

3

ЗАХОДИ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ ТА ПРОТИДІЇ ЇХ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ

 

3.1

Участь у здійсненні контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 282, згідно з Планом комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2019 рік, а також відповідних позапланових заходів, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» по залученню Держлікслужбою.

Протягом року

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

На 2019 рік перевірки Держлікслужбою на території Івано-Франківської області не заплановано, позапланові заходи не проводились

3.2

Участь у проведенні моніторингу за дорученням Держлікслужби щодо вживання наркотичних засобів і психотропних речовин не за медичним призначенням, появи нових речовин, що мають психоактивну дію, та є предметом вживання не за медичним призначенням, а також, у взаємодії з Департаментами (Управліннями) освіти, охорони здоров’я та Головними управліннями Національної поліції у регіоні, здійснення заходів, спрямованих на зниження рівня немедичного вживання зазначених речовин в частині збору і аналізу статистичної, аналітичної та іншої інформації стосовно появи та поширення в незаконному обігу нових речовин, що мають психоактивну дію

Протягом року

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Доручення щодо проведення моніторингу не надходили

 

3.3

Надання роз’яснень правоохоронним органам, органам державної влади та місцевого самоврядування, громадським організаціям, суб’єктам господарювання, фізичним особам з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Надано відповідь на запити правоохоронних органів

4

ЗАХОДИ ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ

 

4.1

Здійснення перевірок перед видачею ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Протягом року

Начальник служби, відділ

державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Проведено 134 перевірки перед видачею ліцензій на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами

4.2

Контроль за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, згідно Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужби на 2019 рік та шляхом проведення позапланових заходів    

Протягом року

Начальник служби, відділ  державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Проведено всі планові перевірки, перевірено 84 суб’єкти господарювання (103 аптеки та 13 аптечних пунктів), видано 63 розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.  Проведено 36 позапланових перевірок стосовно виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних вимог, матеріали перевірок 16 ліцензіатів надіслано в Держлікслужбу (ліцензії анульовано)

5

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

5.1

Забезпечення реалізації державної правової політики щодо організації діяльності Служби.

Перевірка на відповідність вимогам законодавства внутрішніх документів Служби

Постійно

Головний спеціаліст - юрисконсульт

Виконано

 

5.2

Участь у опрацюванні та аналізі матеріалів, що надходять до Служби, за результатами перевірок правоохоронних та контролюючих органів, ведення претензійно-позовної роботи

Протягом року

Головний спеціаліст - юрисконсульт

Виконано

 

5.3

Представництво та захист правових інтересів Служби у судах загальної юрисдикції, в інших установах та організаціях

Протягом року

Головний спеціаліст - юрисконсульт

Виконано

 

5.4

Здійснення експертизи проектів господарських договорів для забезпечення їх відповідності законодавству України

Протягом року

Головний спеціаліст - юрисконсульт

Виконано

 

5.5

Інформування працівників Служби про зміни у чинному законодавстві, надання відповідних роз’яснень та консультацій

Протягом року

Головний спеціаліст - юрисконсульт

Виконано

 

6

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО РИНКОВОГО НАГЛЯДУ

 

6.1

Надання Держлікслужбі пропозицій до планів здійснення ринкового нагляду з метою складання до секторального плану державного ринкового нагляду.  

До 15 вересня

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

 

 

6.2

Вжиття відповідних заходів для своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену небезпеку, яку становлять медичні вироби

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

 

6.3

Розгляд пропозицій, запитів, скарг, заяв, звернень, повідомлень споживачів (користувачів) стосовно медичних виробів

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Опрацьовано 1 звернення споживачів (користувачів) стосовно медичного виробу, надіслане за належністю в Держлікслужбу

6.4

Моніторинг інформації про медичні вироби, що становлять серйозний ризик для користувачів

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

 

6.5

Погодження з Держлікслужбою позапланових перевірок виробників та розповсюджувачів медичних виробів за обґрунтованим зверненнями споживачів (користувачів), органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів)

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Позапланові перевірки в Держлікслужбі не погоджувались (за відсутності звернень)

6.6

Здійснення моніторингу причин та кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечні медичні вироби, причин і кількості нещасних випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок користування ними та звітування Держлікслужбі

 

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

 

6.7

Проведення планових перевірок характеристик продукції державного ринкового нагляду за дотриманням вимог технічних регламентів відповідно до секторального плану державного ринкового нагляду

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Проведено 85 планових перевірок, винесено 9 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, накладено та сплачено господарських санкцій на суму 45900 гривень

6.8

Проведення позапланових перевірок характеристик продукції державного ринкового нагляду у розповсюджувачів та виробників медичних виробів після здійснення планових перевірок характеристик продукції державного ринкового нагляду у разі вжиття обмежувальних/корегувальних заходів, а також за зверненнями споживачів (користувачів), органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів) за дорученням Держлікслужби 

Постійно

Головні спеціалісти відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які уповноважені працювати з інформаційними системами

Виконано

Проведено 8 позапланових перевірок за ланцюгом постачання у розповсюджувачів та виробників медичних виробів за дорученням Держлікслужби

 

6.9

Надання щоквартальних звітів до Держлікслужби про результати заходів державного ринкового нагляду за дотриманням вимог технічних регламентів

Щокварталь-но

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

 

 

6.10

Робота з національною інформаційною системою державного ринкового нагляду та системою оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Доступ до системи отримали 3 спеціалісти, внесено 1 рішення про вжиття заходів

 

6.11

Участь у навчальних семінарах, відео-конференціях щодо здійснення державного ринкового нагляду

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Взято участь у навчальних онлайн-семінарах, проведених Держлікслужбою

6.12

Моніторинг щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, стосовно якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання під час здійснення планових перевірок характеристик продукції суб’єктів господарювання

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

 

6.13

Здійснення позапланових перевірок характеристик продукції на підставі повідомлень митних органів про припинення її митного оформлення (у разі надходження)

 

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Повідомлення від митних органів не надходили

6.14

Надання до Держлікслужби звіту про проведення планових перевірок характеристик продукції

До 25 лютого 

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

 

 

 

6.15

Формування планів проведення перевірок характеристик продукції у суб’єктів господарювання

Щопівріччя

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

 

 

7

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПЛАНУВАННЯ

 

7.1

Організація та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової та податкової звітності

Протягом року

Завідувач сектору бухгалтерського обліку, економіки та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Виконано

 

7.2

Організація та проведення інвентаризації матеріальних цінностей Служби у встановлені законодавством терміни

Протягом року

Комісія з інвентаризації

Виконано

 

7.3

Організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Служби

Протягом року

Завідувач сектору бухгалтерського обліку, економіки та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Виконано

 

7.4

Забезпечення постачальницьких операцій, розподіл і використання матеріальних засобів, їх облік та списання

Протягом року

Начальник служби, завідувач сектору бухгалтерського обліку, економіки та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Виконано

 

7.5

Впровадження комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації підприємства «IS pro»

Протягом року

Завідувач сектору бухгалтерського обліку, економіки та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Виконано

 

7.6

Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, подання їх на реєстрацію, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, відображення таких операцій у бухгалтерському обліку та звітності

Протягом року

Завідувач сектору бухгалтерського обліку, економіки та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Виконано

 

7.7

Забезпечення своєчасного складання кошторису видатків Служби

Згідно визначених   термінів

Завідувач сектору бухгалтерського обліку, економіки та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Виконано

 

8

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ КОМУНІКАЦІЙ

 

8.1

Забезпечення заходів щодо співпраці із Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, Департаментом охорони здоров’я ОДА, Івано-Франківською обласною фармацевтичною асоціацією, Івано-Франківським НМУ, правоохоронними органами, іншими державними закладами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

 

8.2

Забезпечення виконання заходів Регіональної програми із запобігання ввезенню та розповсюдженню на території області субстандартних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів на 2016-2021 роки

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби- начальник відділу

Виконано.

Проведено 4 засідання робочої групи, складено протоколи, надано звіт в ОДА

 

8.3

Організація проведення нарад та семінарів для керівників та уповноважених осіб закладів охорони здоровя у відповідності до затвердженого плану

Протягом року 

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Проведено 10 навчальних семінарів для керівників та  уповноважених осіб аптечних та лікувально-профілактичних закладів області

8.4

Інформаційне наповнення офіційного суб-сайту Служби

Постійно

Начальник служби, головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

 

8.5

Висвітлення діяльності Служби шляхом публікацій інформаційних повідомлень, статей, інтерв’ю в регіональних друкованих ЗМІ та інтернет-виданнях, забезпечення оперативного реагування на запити преси, на недостовірну інформацію

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

На сайті Івано-Франківської ОДА висвітлені  матеріали:

-перелік аптек, які здійснюють виготовлення ліків в аптечних умовах;

-повернення неякісних лікарських засобів.

У липні начальник служби Н. Шпур надала інтерв’ю   щодо роз’яснення  громадськості про фальсифіковані, неякісні лікарські засоби, види фальсифікату, про проблеми, із якими стикається Служба у своїй роботі, яке було висвітлено на телеканалі ICTV, «Інтер» та місцевому телеканалі «Галичина»

В 9 номері журналу «Фармацевт практик» опубліковано інтерв’ю начальника служби на тему «Наше завдання- контроль і забезпечення якості лікарських засобів»

8.6

Забезпечення неухильного виконання працівниками Служби вимог Закону України «Про звернення громадян». Розгляд скарг, звернень громадян у встановлені законодавством терміни, не допущення надання неповних, неоднозначних та необґрунтованих відповідей

 Протягом року

Заступник начальника служби- начальник відділу 

Виконано

Опрацьовано та надано вчасно відповідь на 6 звернень

 

8.7

Проведення особистого прийому громадян начальником служби та заступником начальника служби- начальником відділу

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби- начальник відділу

Виконано

Проведено прийом 79 громадян

8.8

Надання до сектору адміністрування баз даних Держлікслужби пропозицій про внесення змін до спеціального програмного забезпечення, яке є в користуванні Служби

При необхідності

Головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

 

8.9

Організація проведення засідань атестаційної комісії з атестації провізорів та фармацевтів

Щокварталь-но

Начальник служби

Виконано

Проведено 4 засідання

8.10

Формування та надання Держлікслужбі звіту про виконання плану роботи Служби за 2018 рік

В термін, визначений Держлікслужбою

Начальник служби, заступник начальника служби- начальник відділу

Виконано

 

8.11

Формування, погодження та подання на затвердження Плану роботи Служби на 2020 рік 

В термін, визначений Держлікслужбою

Начальник служби, заступник начальника служби- начальник відділу

Виконано

 

9

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

9.1

Здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією положень Закону України «Про державну службу» та інших норм законодавства про працю

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

 

9.2

Здійснення заходів щодо виконання Закону України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII та постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» від 16.10.2014 № 563

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

 

9.3

Моніторинг законодавства з питань кадрової роботи та державної служби, надання необхідних консультацій та роз’яснень співробітникам

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

 

9.4

Ведення звітно-облікової документації, державної статистичної звітності з питань кадрової роботи та державної служби

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

 

9.5

Організація конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби. Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби (відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», та Загальних правил етичної поведінки державних службовців)

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Подано 1 оголошення про проведення конкурсу, конкурс не відбувся у зв’язку із відсутністю кандидатів

 

9.6

Здійснення заходів щодо виконання Типового Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

 

9.7

Забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ 

Протягом року

Начальник служби, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

 

9.8

Забезпечення заходів щодо виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Спецперевірка не проводилась

9.9

Планування та організація заходів з питань навчання, підвищення кваліфікації працівників

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Складено план періодичного навчання  персоналу на 2019 рік;

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції пройшла навчання за професійною програмою в УШУ на тему «Підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції»;                 головний спеціаліст з питань персоналу пройшла тематичні навчання, короткотермінові семінари на тему «Впровадження законодавства про державну службу» при Івано-Франківському ОЦПК;                   завідувач лабораторії пройшла навчання на курсах підвищення кваліфікації при Львівському НМУ університеті імені Данила Галицького за спеціальністю аналітично-контрольна фармація та навчання з питань охорони праці;                                    всі державні службовці самостійно проходили навчання із проходженням тестування через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: 17 держслужбовцями опрацьовано 6 тем

10

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖЛІКСЛУЖБИ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

 

10.1

Ведення обліку та здійснення контролю за дотриманням строків, встановлених для виконання актів законодавства, актів Президента України, доручень Прем’єр-міністра України, рішень та доручень Кабінету Міністрів України, запитів та звернень народних депутатів України, доручень керівництва Держлікслужби, розпоряджень Голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, інших документів та підготовка періодичних звітів про їх виконання

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби- начальник відділу

Виконано

Всі доручення виконано вчасно

10.2

Забезпечення організації діловодства Служби:

- попередній розгляд кореспонденції;

- реєстрація та відправка кореспонденції;

- оперативне проходження документації, облік, зберігання документів;

- реєстрація наказів з основної діяльності Служби та адміністративно-господарських питань

Постійно

Головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Зареєстровано 1493 вхідної та 801 вихідної документації

10.3

Забезпечення організації ведення діловодства із звернень громадян

Протягом року

Заступник начальника служби- начальник відділу, головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Зареєстровано 6 звернень громадян

 

10.4

Забезпечення ведення діловодства відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Протягом року

Заступник начальника служби- начальник відділу, головний спеціаліст відділу  державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Зареєстровано 1 запит про надання публічної інформації

10.5

Забезпечення організації діловодства з грифом «Для службового користування»

Протягом року

Відповідальна особа за документообіг

Виконано

 

10.6

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, звітів щодо стану виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та стану розгляду звернень громадян в Службі

Протягом року

Заступник начальника служби- начальник відділу

Виконано

 

10.7

Упорядкування документів Служби

Протягом року

Відповідальна особа за документообіг

Виконано

 

10.8

Підготовка і передача за описами службової документації до архівів

Протягом року

Відповідальна особа за документообіг

Виконано

 

11

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

11.1

Участь у навчальних заходах щодо атикорупційного законодавства та електронного декларування, які проводитимуться Держлікслужбою, Нацдержслужбою, НАЗК та іншими навчальними закладами

Згідно плану (графіку) відповідних органів

Працівники Служби

Виконано

Уповноважена особа з питань запобігання корупції пройшла навчання за професійною програмою в УШУ на тему «Підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції», самостійно пройшла навчальні онлайн-курси через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus на тему «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики»

11.2

Проведення навчальних семінарів з працівниками Служби щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

Протягом року (відповідно до плану навчань)

Начальник служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

У відповідності до плану проведено 17 навчальних семінарів щодо антикорупційного законодавства, складено протоколи

11.3

Проведення навчань з працівниками Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

Січень – квітень

2019 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано               Навчання проведено, складено протокол

11.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

11.5

Постійний контроль змін в антикорупційному законодавстві, а також ознайомлення працівників Служби з цими змінами

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано                           26 листопада ознайомлено працівників із змінами згідно закону від 02.10.2019 р. № 140-IХ

11.6

Своєчасне надання головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби звітів, пропозицій та іншої інформації про заходи щодо запобігання та виявлення корупції, а також про наявність або відсутність фактів виявлення порушень законодавства, що можуть мати ознаки вчинення корупційних порушень

На вимогу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

11.7

Доведення до відома працівників Служби інформації, що надається головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

11.8

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» суб-сайту Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

11.9

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Конкурси не проводились, попередження осіб не здійснювалось

11.10

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Спеціальна перевірка не  проводилась

11.11

Організація проведення конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано            Оголошено конкурс на зайняття посади юрис-консульта, конкурс не відбувся у зв’язку із відсутністю кандидатів

11.12

Розробка, затвердження та оприлюднення Плану заходів щодо запобігання корупції в Службі на 2020 рік

До 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

11.13

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції за 2018 рік

До 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

11.14

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано                          Всі декларації подано своєчасно

11.15

Перевірка електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація має бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Виконано             Перевірено 11 декларацій

11.16

Контроль за поданням електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

В день звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано Проконтрольовано подання декларацій 1 державним службовцем, звільненим у 2018 році

11.17

Письмове повідомлення начальнику Служби та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Ознак корупційних правопорушень не виявлено

11.18

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Корупційних правопорушень не виявлено

11.19

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

12

ЗАХОДИ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

12.1

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»:

- ведення обліку військовозобов’язаних, резервістів і призовників із числа співробітників Служби;

- повідомлення у передбачений законодавством строк військовим комісаріатам про прийняття на роботу або звільнення військовозобов’язаних

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

12.2

Ведення та звірка облікової документації військовозобов’язаних серед співробітників Служби з даними військових комісаріатів

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано                    Звірка  проведена у липні та грудні

12.3

Складання графіку звірки особових карток «Особова карта державного службовця», затвердженої наказом Нацдержслужби від 05.08.2016 № 156, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за №1200/29330
з військово-обліковими документами військовозобов’язаних

4 квартал

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

12.4

Проведення роз’яснювальної роботи серед військовозобов’язаних про вимоги Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», надання відповідних консультацій

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

 

 

Начальник Державної служби з лікарських засобів

та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області                                                             Надія  ШПУР