Установчі збори Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками відбудуться 22 вересня 2016 року

Установчі збори Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками відбудуться 22 вересня 2016 року

29 липня відбулось засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, у ході якого було затверджено оголошення такого змісту

Запрошуємо представників інститутів громадянського суспільства до участі в Установчих зборах з питань формування Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі Установчі збори), які відбудуться 22.09.2016 року за адресою: просп. Перемоги, 120, м. Київ, приміщення Держлікслужби, зала засідань (к. 25).

Початок реєстрації: 14:30.

Кінець реєстрації: 14:45.

Початок Установчих зборів о 15:00.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ

1. Обрання Голови, секретаря та лічильної комісії Установчих зборів;

2. Визначення кількісного складу Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

3. Формування складу Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які особисто присутні на установчих зборах, та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ ДЛЯ УЧАСТІ В УСТАНОВЧИХ ЗБОРАХ

Заяви та необхідні документи від інститутів громадянського суспільства для участі в Установчих зборах з формування складу Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками подаються до 22.08.2016 включно на адресу: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 120, к. 4 (для Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів для формування Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками).

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення (з 23.08.2016 року).

Перелік необхідних документів, які додаються до заяви, визначений пунктом 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (далі — Типове положення).

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 6 Типового положення до складу Громадської ради при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

З огляду на необхідність оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб (п. 8 Типового положення):

-         інформації про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року,за період діяльності);

-         біографічних довідок делегованих інститутами громадянського суспільства представників,

просимо надати зазначені документи додатково у електронному вигляді на адресу: rada@dls.gov.ua.

Додатково зазначаємо, що рішення керівника інституту громадянського суспільства про делегування представника для участі в установчих зборах має містити згоду останнього на опрацювання та оприлюднення його персональних даних.

Увага! Для участі в Установчих зборах при собі необхідно мати посвідчення особи.

Відповідальна особа: Микола Миколайович Холоденко, тел. (044) 450-12-66, rada@dls.gov.ua