Уповноваженим особам про правила утилізації та знищення лікарських засобів та форму надання інформаціїції

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області з метою недопущення обігу фальсифікованих, неякісних, незареєстрованих   лікарських засобів та лікарських засобів, термін придатності яких минув інформує про наступне:

нагадуємо, що 19.06.2015р набув чинності наказ МОЗ України від 24.04.2015 №242  «Про затвердження  Правил утилізації та знищення лікарських засобів».

Відповідно до   вищевказаного наказу:

розділ І п.4 «  лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню, - неякісні лікарські засоби, включаючи ті, термін придатності яких минув; незареєстровані лікарські засоби, крім випадків, передбачених чинним законодавством України; фальсифіковані лікарські засоби»;

розділ ІІ п.5 -6 «5. Лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню, набувають статусу «відходів» та передаються для утилізації або знешкодження до суб’єктів господарювання, які мають відповідні ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами безпосередньо або через постачальників, якщо таке передбачено відповідними договірними умовами.

  1. Суб’єкти господарювання, які мають лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню, подають органам державного контролю за місцем провадження діяльності інформацію про передачу таких лікарських засобів на утилізацію або знешкодження. Інформація про передачу лікарських засобів, що не підлягають подальшому використанню, для утилізації або знешкодження, подається в паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною у додатку 2 до цих Правил.»( додається).

Враховуючи викладене, звертаємо Вашу увагу щодо необхідності надання вищевказаної інформації до територіального органу Держлікслужби, а також, обов'язкового подання докладних пояснень щодо причин та джерел утворення відходів лікарських засобів.

Форма надання інформації про лікарські засоби, які не підлягають подальшому знищенню