Щодо необхідності подання розрахунку квот на 2022 рік в засобах і речовинах, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками відповідно до статті 14 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» розпочала підготовку проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження обсягів квот на 2022 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин» (далі – Проєкт).

З метою своєчасної та обґрунтованої підготовки Проєкту просимо суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, у термін до 15.11.2021 надати розрахунок квот на 2022 рік в засобах і речовинах, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (далі – Перелік), за формою, розробленою відповідно до рекомендацій Міжнародного комітету з контролю за наркотиками (додається), у паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на ел. адресу Ustymenko_VV@dls.gov.ua.

Разом з тим, нагадуємо про необхідність подання на виконання пункту 8 Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.200 № 589 (далі – Порядок), заяви на визначення квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до Переліку, за формою згідно з додатком 2 до Порядку, у термін до 01.12.2021.

Окремо зазначаємо, що відповідно до вимог Єдиної Конвенції про наркотичні засоби 1961 року та Конвенції про психотропні речовини 1971 року, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, зазначену вище інформацію необхідно подавати виходячи з максимально достовірних розрахунків потреби у підконтрольних речовинах суб’єктів господарювання для провадження відповідних видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.

Під час підготовки квот на 2022 рік пропонуємо за основу для розрахунків брати фактичні дані щодо обігу по кожній підконтрольній речовині за останні три роки, інформація стосовно яких подавалася у відповідних звітах до Держлікслужби, та розрахувати середнє значення квоти на 2022 рік.

Також зазначаємо, що у разі, якщо за останній рік спостерігалася тенденція росту показників потреби в наркотичних засобах і психотропних речовинах, Міжнародний комітет з контролю за наркотиками рекомендує збільшувати показники річної квоти, але не більше ніж на 10 відсотків у порівнянні з минулим роком.

Водночас, залишки по кожній підконтрольній речовині на кінець звітного періоду не повинні перевищувати потребу в цих речовинах у перерахунку на один рік, оскільки залишки повинні бути достатніми, щоб забезпечити належні гарантії на випадок обставин непереборної сили. Натомість, надмірні залишки можуть підвищувати ризик витоку цих речовин у незаконний обіг.

Розрахунок квот на 2022 рік на наркотичні засоби і психотропні речовини (у грамах)

Міжнародна назва наркотичного засобу, психотропної речовини

залишок на дату подання заяви

виробництво, виготовлення

ввезення

вивезення

реалізація на території України

орієнтовний залишок на 31.12.2022

у формі субстанції

у готовій лікарській формі

у формі субстанції

у готовій лікарській формі

у формі субстанції

у готовій лікарській формі

у формі субстанції

у готовій лікарській формі

у формі субстанції

у готовій лікарській формі

у формі субстанції

у готовій лікарській формі

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12