До уваги суб’єктів господарювання! У разі порушення ліцензіатом строку повідомлення органу ліцензування про зміни даних зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавались до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат також притягується до адміністративної відповідальності

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області  нагадує, що на виконання вимог  Закону України від 02.03.2015 №222 «Про ліцензування видів господарської діяльності» пункту 2 ст.15 «Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом строку, встановленого ліцензійними умовами. У разі відсутності ліцензійних умов ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання.

У разі порушення ліцензіатом строку повідомлення органу ліцензування про зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат також притягується до адміністративної відповідальності.»

Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення статті 164:…

«Порушення ліцензіатом установленого законом строку повідомлення органу ліцензування про зміну відомостей, зазначених у заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, - тягне за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України   від 30.11.2016 № 929 « Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів ( крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»

П. 31 «Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі.»