Щодо внесених змін до пункту 5 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків» (лист 392-01.1/02/05.17-21 від 17.11.2021)

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області (далі – Служба) інформує, що наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.09.2021 № 1971 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360» внесено зміни до пункту 5 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», а саме: встановлено, що з 01.04.2022 виписування рецептів на лікарські засоби, які згідно з інструкції для медичного застосування лікарського засобу підлягають відпуску за рецептом, здійснюється у формі електронного документа – електронного рецепта.

Крім того, зазначеним наказом внесено зміну до пункту 5 розділу I Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, в частині виключення норми стосовно самостійного прийняття рішення суб’єктом господарювання про запровадження виписування електронних рецептів, крім випадків, коли вимоги щодо обов’язкового виписування електронного рецепта визначено законодавством (з 01 квітня 2022 року).

Також внесено зміни до пункту 3 Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, якими встановлено, що з 01 квітня 2022 року з аптек та аптечних пунктів відпуск рецептурних лікарських засобів, здійснюється за електронними рецептами, виписаними медичними працівниками. Аптекам та аптечним пунктам дозволяється здійснювати відпуск рецептурних лікарських засобів, виписаних до 01 квітня 2022 року на паперових рецептах, у встановленому порядку.

Звертаємо увагу на обов’язковість дотримання норм законодавства щодо відпуску (реалізації) рецептурних лікарських засобів.

Офіційний лист