Інформація щодо змін у національному класифікаторі професій (лист 403-01.1/02/05.17-21 від 19.11.2021)

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області (далі – Служба) інформує, що наказом Міністерства економіки України від 25 жовтня 2021 року № 810-21 внесено зміни до національного класифікатора професій ДК 003:2010.

Нормативний акт враховує системні зміни у сфері освіти, спричинені прийняттям низки законів України, зокрема «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про повну загальну середню освіту», а також розвитком і потребами освітнього ринку праці.

Принциповими новаціями є включення освітньої кваліфікації за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти до розділу «Професіонали» та остаточне прирівняння на ринку праці освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і молодшого бакалавра.

Змінами скасовуються застарілі, а також затверджуються нові назви кваліфікаційних угруповань і професійні назви робіт, що не відображені в номенклатурі посад освітянського ринку праці, а також вносяться зміни в опис розділів класифікації професій.

Серед іншого провізорів, провізорів клінічних, провізорів – аналітиків, провізорів – косметологів, провізорів – токсикологів віднесено до фармацевтів. У зв’язку із цим у назвах цих професій термін «провізор» замінено на «фармацевта». Професію «провізор-гомеопат» виключено з класифікації професій.

Також професії лаборанта (фармація), провізора – інтерна, фармацевта віднесено до фармацевтичних асистентів. У зв’язку із цим, «провізор-інтерн» став «фармацевтом-інтерном», а «фармацевт» - «асистент фармацевта».

Офіційний лист