Написати про корупційні діяння

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції

Суб’єкти

Повноваження

Національне антикорупційне бюро України

Закон України

 «Про Національне антикорупційне бюро України» 

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчиненні вищими посадовими особами,  уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.

Національна поліція України

Закон України 

«Про Національну поліцію»

Національна поліція забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції, порушень законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією в центральному органі управління Національної поліції, територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління.

Прокуратура України

Закон України 

«Про прокуратуру» 

Єдина система, яка в порядку, передбаченому Законом “Про прокуратуру" здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Національне агентство з питань запобігання корупції

Закон України 

«Про запобігання корупції»

Центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом,який забезпечує формування та реалізацію антикорупційної політики.

Повідомляйте про корупцію!

Відповідно Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020  № 102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.04.2020 за № 361/34644, в Держлікслужбі функціонує уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, яка у межах своєї компетенції бере участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках – у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави тощо.

З метою налагодження ефективного зворотного зв’язку з громадянами та представниками суб’єктів господарювання створено та функціонує спеціальний e-mail: Subota_MO@dls.gov.ua , на який можна надсилати повідомлення про можливі корупційні дії працівників Держлікслужби, її територіальних підрозділів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби.

Крім того, повідомити про можливі факти корупції можна листом, на особистому прийомі або за телефоном.

Контактна інформація,

м. Київ, просп. Берестейський, 120-А,  телефони: +380 (44) 422-55-02

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській  області –  вул. Української Повстанської Армії 29 м. Полтава, телефон + 380 (0532) 56 20 07