План заходів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної служби України

з лікарських засобів та контролю

за наркотиками

_від 17.12.2021_№ _1405_

 

План заходів

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

 

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

Здійснення регулярної зовнішньої та внутрішньої комунікації щодо безбар’єрності, у тому числі через офіційні вебсайти Держлікслужби, державних підприємств, що належать до сфери її управління

Постійно

Управління комунікацій

 

Керівники структурних підрозділів

 

Керівники територіальних органів

 

Керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби

2

Проведення регулярного навчання щодо дотримання безбар’єрності для співробітників Держлікслужби, її територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери її управління

Постійно, але не менше ніж раз на три місяці

Сектор управління системою якості

 

Керівники структурних підрозділів

3

Пристосування (у разі відсутності) та підтримка в належному стані з дотриманням безбар’єрності приміщень Держлікслужби, її територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери її управління

Постійно

Сектор управління ресурсами

 

Керівники територіальних органів

 

Керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби

4

Здійснення контролю за створення у аптечних закладах необхідних умов для вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат

Постійно під час проведення передліцензійних перевірок

Департамент оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

 

Керівники територіальних органів

5

Моніторинг облаштування робочих місць та умов на робочому місці для працівників з інвалідністю, з тимчасовим порушенням здоров’я та батьків дітей до 6 років

Постійно

Відділ з управління персоналом

 

Сектор управління ресурсами

 

Керівники територіальних органів

 

Керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби

6

Поліпшення рівня організаційної доступності адміністративних послуг, що надаються Держлікслужбою, та отримання інформації щодо діяльності Держлікслужби, у тому числі шляхом модифікації офіційного вебсайту та збільшення кількості електронних адмінпослуг

Постійно

Сектор адміністрування баз даних

 

Управління комунікацій

 

Керівники структурних підрозділів

 

Керівники територіальних органів

 

Керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби

7

Проведення регулярного аналізу нормативно-правової бази стосовно забезпечення безбар’єрності у роботі Держлікслужби, її територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери її управління, у тому числі щодо забезпечення фізичної доступності шляхом внесення необхідних змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та своєчасна актуалізація відповідної нормативно-правової бази

Постійно

Керівники структурних підрозділів

8

Проведення регулярного аналізу умов для належного здійснення державними службовцями та іншими працівниками посадових обов’язків з дотриманням безбар’єрності та, за потребою, надання керівництву Держлікслужби обґрунтованих пропозицій щодо забезпечення цих умов

Постійно

Керівники структурних підрозділів

 

Керівники територіальних органів

 

Керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби

  

Начальник Управління комунікацій                                                                                                            Ірина ФЕДЕНКО