ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області в 2022 році

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів

 та контролю за наркотиками у Чернігівській області в 2022 році

з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, державних службовців в курсах з підвищення кваліфікації, короткострокових та інших доступних навчальних заходах за напрямком  запобігання корупції та забезпечення доброчесності.

Постійно

заступник начальника – завідувач сектору

1.2.

Надання консультацій працівникам Служби щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-деклараці

Постійно

заступник начальника – завідувач сектору

1.3.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” на офіційному веб-сайті Служби.

Постійно

заступник начальника – завідувач сектору

1.4.

Опрацювання наданих заступником начальника Управління комунікацій - начальником  відділу міжнародних відносин, уповноваженою особою  з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби методичних рекомендацій з питань запобігання та виявлення корупції.

Постійно

заступник начальника – завідувач сектору

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій, а також здійснення контролю за їх поданням.

Постійно

заступник начальника – завідувач сектору

2.2.

Участь у експертизі проектів документів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

заступник начальника – завідувач сектору

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби.

Постійно

заступник начальника – завідувач сектору

2.4.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “В”.

Постійно

заступник начальника – завідувач сектору

2.5.

Проведення навчань під час робочих нарад державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців.

Постійно

заступник начальника – завідувач сектору

2.6.

У разі наявності участь у засіданнях комісії з державних закупівель Служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів.

Постійно

заступник начальника – завідувач сектору

2.7.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції, оприлюднення його на веб-сайті Служби на 2023рік.

до 30 грудня

заступник начальника – завідувач сектору

2.8.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції в Службі за  2021 рік

до 10 лютого

заступник начальника – завідувач сектору

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб‘єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби.

 

в день подання декларації

 

заступник начальника – завідувач сектору

3.2.

Перевірка е-декларацій про майно, доходи, витрати і зобов‘язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб‘єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

До 30 грудня

заступник начальника – завідувач сектору

3.3.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб‘єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень.

Постійно

посадові особи Служби

3.4.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному КМУ, за поданням спеціально уповноваженого суб‘єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог Закону України  “Про запобігання корупції”).

Постійно

комісійно

3.5.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

заступник начальника – завідувач сектору