План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2022 рік

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

__________________ Ігор МІЛІНЧУК

«28» грудня 2021 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо запобігання та виявлення корупції
в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками
у Хмельницькій області на 2022 рік

№ п/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

Відмітка про виконання

1.

2.

3.

4.

5.

1. ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1.

Проведення навчання, роз'яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Підвищення кваліфікації відповідно Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106

Відповідно до плану (графіку)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

1.2.

Проведення тематичних нарад, зборів з питань роз’яснення норм антикорупційного законодавства

Постійно, щомісячно

Начальник Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

1.3.

Участь у відео-конференціях Держлікслужби щодо роз'яснення положень Закону України "Про запобігання корупції"

Постійно, у випадку проведення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Працівники Служби

 

1.4.

Надання роз’яснень щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2021 рік

Січень – квітень

2022 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

1.5.

Надання індивідуальних консультацій працівникам щодо роз'яснення положень антикорупційного законодавства

Постійно, у разі звернення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

1.6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу "Запобігання проявам корупції" веб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

Постійно, за необхідності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

2. ПРЕВЕНТИВНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ

2.1.

Участь у експертизі проектів наказів, що розробляються в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести для вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.2.

Візування проектів договорів з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

2.3.

Участь у проведені конкурсів на заміщення вакантних посад

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

2.4.

Розробка Плану заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2022 рік

до 31 грудня 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

2.5.

Підготовка та оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції за 2021 рік

15 березня 2022 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

3. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

3.1

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій, а також здійснення контролю за їх поданням.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.2

Перевірка е-декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

В день подання декларації

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.4.

Проведення службових розслідувань (перевірок) у випадках недодержання працівниками вимог антикорупційного законодавства та Закону України "Про державну службу"

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.5.

Письмове повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.6.

Ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

4. ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ СТРУКТУРАМИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції                                                   Оксана ЧЕРНИШОВА