Звіт про проведення заходів з питань запобігання корупції у 2021 році

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної служби з лікарських засобів

та контролю за наркотиками в Одеській області 

                    В.В. Ляшенко-Щербакова

                                                       30.12.2021                                                     

 

ЗВІТ

 

Про проведення заходів з питань запобігання

корупції у 2021 році

 

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області (далі Служба) проведено ряд заходів.

Протягом 2021 року здійснювався контроль за своєчасним виконанням службових документів з питань запобігання корупції, що надходили з Держлікслужби. Питання, порушені у цих службових документах, розглядались на нарадах Служби. Протягом звітного періоду на нарадах розглянуто 5 питань, пов’язаних із запобіганням та протидією корупції.

 До плану періодичного навчання персоналу на 2021 рік внесено 5 тем з питань протидії корупції, за якими протягом звітного періоду проведено 5 занять із подальшою перевіркою знань. Також протягом року проведено 2 позапланових навчання із зазначених питань. У січні – березні 2021 року особлива увага зверталась на питання, пов’язані із порядком заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю. Розроблено та затверджено перелік нормативно-правових актів з питань запобігання корупції, проводиться моніторинг змін до них в частині, що стосується посадових осіб Служби. Під час нарад за участю працівників Служби додатково проводились роз’яснення вимог антикорупційного законодавства, надавались консультації працівникам Служби з цього приводу.

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції прийнято участь у підвищенні кваліфікації за загальною професійною (сертифікатною) програмою: «Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації запобігання корупції та забезпечення доброчесності», отримано сертифікат.

У 2021 році Службою шістнадцять разів оголошувався конкурс на заняття посади державної служби. Під час оформлення переможців конкурсу організовано проведення перевірки щодо додержання вимог статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» (обмежень щодо сумісництва та суміщення із іншими видами діяльності). За результатами перевірки порушень зазначених обмежень не допущено. Особи прийняті на державну службу ознайомлені із Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, подали відповідні декларації про відсутність у них конфлікту інтересів, а також підписали угоду про конфіденційність.

В Службі в доступному місці розміщена антикорупційна скринька, інформація про уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції та примірник Закону України «Про запобігання корупції».

Також на офіційному веб-сайті Служби розміщено інформацію з питань запобігання корупції.

Протягом січня - березня 2021 року проведена робота щодо надання співробітникам Служби інформаційно-правової та методичної допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Всі працівники Служби отримали довідки про заробітну плату за 2020 рік. Працівники Служби звільнені у 2020 році були поінформовані про необхідність подання вищезазначених декларацій за минулий рік. Питання заповнення електронних декларацій розглядалось на нарадах Служби 4 рази, проведено 3 планових заняття (тренінги) щодо порядку та строків заповнення електронних декларацій, 2 додаткових роз’яснення чинного законодавства під час проведення нарад. За результатами вжитих заходів порушень з боку працівників Служби та звільнених у 2020 році осіб щодо своєчасності подання щорічної електронної декларації не допущено.

У 2021 році було звільнено 6 державних службовців. Вживались заходи щодо своєчасності подання даними особами електронної декларації особи, що припиняє діяльність, пов’язану із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування. Порушень діючого законодавства не зафіксовано.

У звітному періоді за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних із корупцією посадові особи Служби не притягались.   

Протягом 2021 року вживались заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, проведено 3 заняття з цього приводу. У поточному році повідомлень про конфлікт інтересів не надходило.    

Проводилась робота щодо перевірки дотримання норм антикорупційного законодавства під час видання актів Служби, у зв’язку із чим всі нормативні документи, які подаються на підпис начальника Служби обов’язково попередньо погоджуються із юрисконсультом Служби.

Здійснювався моніторинг засобів масової інформації на предмет опублікування відомостей про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією дій працівниками Служби. Протягом 2021 року таких фактів із засобів масової інформації Службою отримано не було.

Вживались заходи щодо дотримання вимог конфіденційності у разі отримання повідомлень від працівників Служби про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» іншою особою. Протягом 2021 року інформації про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» від працівників Служби не надходило.

Затверджено графік особистого прийому громадян посадовими особами Служби, в тому числі з антикорупційних питань уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. Протягом 2021 року громадяни із повідомленням про вчинення корупційних дій до посадових осіб Служби не звертались, запитів про надання інформації про діяльність щодо запобігання корупції від громадських об’єднань або громадян не надходили. 

Складено план заходів з питань запобігання корупції у 2022 році.

 

Уповноважена особа з питань запобігання

та виявлення корупції в Службі                                                                                                                                                      Д.С. Фінєєв