Інспекторат

Інспектор (GMP) – особа, яка проводить інспектування умов виробництва лікарських засобів (промислове) на відповідність вимогам GMP або ліцензійним умовам з виробництва лікарських засобів.

Інспектор (GDP) - особа, яка проводить інспектування умов оптової торгівлі (дистрибуції) лікарськими засобами на відповідність вимогам GDP або ліцензійним умовам з оптової торгівлі лікарськими засобами.

БЕРЕЗОВА Тетяна Анатоліївна - GDP інспектор/Tetiana Berezova - GDP Inspector

 

БОБИРЬ Наталія Миколаївна - GMP інспектор/Natalia Bobyr - GMP Inspector

 

ВОЛЕВАЧ Ярослава Алимівна - GDP інспектор/Yaroslava Volevach - GDP Inspector

 

ГАНЕВА Світлана Леонідівна - GMP інспектор/Svitlana Ganeva - GMP Inspector

 

ҐЕДЗ Тетяна Анатоліївна - GDP інспектор/Tetiana Gedz - GDP Inspector

 

ГНАТІВ Іван Іванович - GMP інспектор/Ivan Hnativ - GMP Inspector

 

ЄФІМОВА Алла Миколаївна – GDP інспектор/Alla Yefimova - GDP Inspector

 

ЖЕРНОКЛЬОВ Валентина Миколаївна - GMP інспектор/Valentyna Zhernoklov - GMP Inspector

 

ЗАДИРАКА Ольга Олександрівна - GMP інспектор/Olga Zadyraka - GMP Inspector

 

ЗАЇКА Костянтин Юрійович - GDP інспектор/Kostyantin Zaika - GDP Inspector

 

ЗАКРЕВСЬКА Яна Василівна - GMP/GDP інспектор/Iana Zakrevska - GMP/GDP Inspector

 

КАСЬЯНЕНКО Віктор Владиславович - GMP інспектор/Viktor Kasianenko - GMP Inspector

 

КИРЕЄВ Валентин Юрійович - GMP/GDP інспектор/Valentyn Kyreiev - GMP/GDP Inspector

 

КОЛБУН Яна Миколаївна - GMP інспектор/Yana Kolbun  - GMP Inspector

КРОПИВНИЙ Олександр Олексійович - GDP інспектор/Oleksandr Kropyvnyi GDP Inspector

 

КУРІНА Оксана Володимирівна - GMP інспектор/Oksana Kurina - GMP Inspector

 

ЛАСКОВ Віталій Валентинович - GMP інспектор/Vitalii Laskov - GMP Inspector

 

ЛУПИНІС Тетяна Анатоліївна - GMP інспектор/Tetiana Lupynis - GMP Inspector

 

МЕДВЕДЄВА Єлизавета Олександрівна - GMP інспектор/Yelyzaveta Medvedieva - GMP Inspector

 

ОЛЬХОВСЬКИЙ Андрій Васильович - GMP інспектор/Andrii Olkhovskyi - GMP Inspector

 

ОМЕЛЬЧУК Світлана Іванівна - GDP інспектор/Svitlana Omelchuk - GDP Inspector

 

ОСАДЧИЙ Олександр Миколайович - GMP/GDP інспектор/Oleksandr Osadchyi - GMP/GDP Inspector

 

САМОЙЛЕНКО Оксана Анатоліївна - GMP інспектор/Samoilenko Oksana  - GMP Inspector

 

СТАРЧЕНКО Олександр Анатолійович - GMP інспектор/Oleksandr Starchenko - GMP Inspector

 

ТИМКІВ Валерій Дмитрович – GDP інспектор/Valerii Tymkiv - GDP Inspector

 

ЦАРУК Едуард Васильович - GMP/GDP інспектор/Eduard Tsaruk - GMP/GDP Inspector

 

ШОВКОВИЙ Андрій Віталійович - GMP інспектор/Andrii Shovkovyi - GMP Inspector

 

ЮСУПОВ Олександр Ревазович - GDP інспектор/Oleksandr Yusupov - GDP Inspector

 

ЯРЕМЕНЧУК Едуард Іванович - GDP інспектор/Eduard Yaremenchuk - GDP Inspector