Аналітична довідка про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області за період з 04.01.2021 по 31.12.2021

На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області (далі – Служба) здійснювались заходи, спрямовані на всебічний розгляд звернень громадян, оперативне вирішення порушених в них питань.

Протягом 2021 року до Служби надійшло 15 звернень громадян, що на 8 більше, порівняно з 2020 роком.

Характеристика звернень:

- поштою (електронною поштою) – 4

- за допомогою засобів телефонного зв’язку - 4

- через органи влади (від Держлікслужби) - 1

- від інших органів, установ, організацій – 4

- на особистому прийомі - 2

Основні питання, що порушувалися у зверненнях:

- питання якості лікарських засобів;

- питання роботи аптечних закладів;

- питання порушення ліцензійних умов;

- охорона здоров’я.

У ході розгляду звернень громадян було здійснено 3 позапланові перевірки суб’єктів господарювання Херсонської області; 1 перевірка здійснена за залученням спеціаліста Служби з боку ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

Всі звернення громадян розглянуті Службою у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян». Із загальної кількості опрацьованих звернень громадян вирішено позитивно – 6, не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян» - 1, надано роз’яснення – 4, переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» - 4.

Особистий прийом громадян керівництвом Служби проводиться згідно із затвердженим графіком. Графік особистого прийому громадян керівництвом та структурними підрозділами в Службі розміщений у приміщенні та на офіційному вебсайті Служби. Відповідно до наказу Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області від 22 травня 2020 року № 23 «Про заходи із попередження виникнення коронавірусу COVID-19» тимчасово призупинено особистий прийом громадян у Службі.

Контроль за вчасним, об’єктивним та повним розглядом звернень громадян з метою забезпечення вимог законодавства та якісного задоволення обґрунтованих потреб громадян є одним з важливих напрямків роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області. Постійно проводиться робота, спрямована на дотримання термінів розгляду звернень громадян, надання обґрунтованих відповідей на звернення, на належне виконання резолюцій керівництва, перевіряється стан опрацювання виконавцями контрольних документів.

Стан роботи із зверненнями громадян щокварталу розглядається на оперативних нарадах Служби.