Держлікслужбою розпочато прийом заяв з ліцензування електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобам

З 24 грудня 2021 року, у відповідності із введеними в дію змінами до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) (далі – Ліцензійні умови), Держлікслужба розпочала прийом заяв з ліцензування електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Нагадаємо, що звернутись до Держлікслужби для отримання права на провадження господарської діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами можуть ліцензіати, які мають ліцензію на провадження діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Для цього необхідно подати заповнену заяву за формою, встановленою додатком 1 до Ліцензійних умов, у якій позначити, що заявник звертається з проханням про розширення господарської діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

До заяви необхідно подати:

 

За результатами опрацювання поданих заяв та документів Держлікслужба звертає увагу ліцензіатів на необхідності правильного їх оформлення та коректності інформації, що подається, а саме:

-        інформація (у вигляді таблиці) у розділі 7 Відомостей про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі – Відомості) надається у  повному обсязі та за встановленою формою (у колонці 5 зазначається інформація щодо отримання сертифіката провізора-спеціаліста за відповідною спеціалізацією, а в колонці 6 -  інформація щодо отримання або підтвердження кваліфікаційної категорії за відповідною спеціалізацією, в колонці 7, у якій надається інформація про стаж роботи, зазначати одиницю виміру (роки, місяці);

- у разі залучення на договірних засадах операторів поштового зв’язку, що заявлені у Відомостях, подається  копія договору з оператором поштового зв’язку про здійснення доставки лікарських засобів кінцевому споживачу, завірена ліцензіатом;

-        копії стандартних операційних процедур, у яких описуються роботи з приймання, реєстрації, комплектування, зберігання, доставки замовлення на лікарські засоби, надання консультацій, а також відпуску лікарських засобів кінцевому споживачу, мають бути прошиті з наявною відміткою про засвідчення копії документа та датою засвідчення копії (п. 5.26 ДСТУ 4163:2020).