Звіт про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області за 2021 рік

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування   конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області здійснюються заходи, спрямовані на об’єктивний та всебічний розгляд звернень громадян, оперативне вирішення порушених в них питань.

Протягом 2021 року до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області звернень громадян не надходило.

Службою приділяється посильна увага щодо своєчасного реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадян з ціллю усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань, а також реалізації конституційних прав, свобод людини і громадянина.