Щодо займання посади завідувача аптечного закладу за сумісництвом (лист №366-01.1/02/05.17-21 від 20.10.2021)

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області (далі – Служба) інформує, що відповідно до вимог пункту 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою КМУ від 30.11.2016 № 929 (далі – Ліцензійні умови):

Аптечні заклади - аптечні склади (бази), аптеки та їх структурні підрозділи.

Аптека - заклад охорони здоров’я, основним завданням якого є забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ та організацій лікарськими засобами.

Аптечний пункт - структурний підрозділ аптеки, який створюється у лікувально-профілактичних закладах та функціонує разом з аптекою відповідно до цих Ліцензійних умов, основним завданням якого є забезпечення населення лікарськими засобами шляхом здійснення роздрібної торгівлі.

Аптечний склад (база) - заклад охорони здоров’я, основне завдання якого полягає в забезпеченні лікарськими засобами інших суб’єктів оптової або роздрібної торгівлі, закладів охорони здоров’я та виробників лікарських засобів шляхом здійснення ним оптової торгівлі.

Пунктом 184 Ліцензійних умов встановлено, що займання посади завідувача аптечного закладу за сумісництвом не допускається.

Офіційний лист