Наказ від 28.01.2022 №9/ОС “Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»”

 

ДЕРЖЛІКСЛУЖБА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

28.01.2022

 

м. Вінниця

 

9/ОС

 

Про оголошення конкурсу

на зайняття вакантної посади

державної служби категорії «В»

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 246

НАКАЗУЮ:

  1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області.
  2. Затвердити умови проведення конкурсу, що додаються.
  3. Сектору управління персоналом:

3.1. наказ про оголошення конкурсу та умови його проведення розмістити через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання цього наказу;

3.2. після оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби, забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

3.3. забезпечити оприлюднення результатів конкурсу в установленому законодавством порядку.

  1. Конкурсній комісії та адміністратору забезпечити виконання всіма учасниками конкурсного відбору Протиепідемічних заходів під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби в Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби та в державних органах, в яких проводиться конкурс на зайняття посад державної служби, на період дії карантину установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 05.01.2021 №1.
  2. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник служби                                                                                                                 Ігор КОТЛІНСЬКИЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника Державної служби з

лікарських засобів та контролю за наркотиками

у Вінницькій області

від 28.01.2022 №9/ОС

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста

відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.              Проведення передліцензійних перевірок щодо наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

2.              Здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі – Ліцензійні умови); оформлення матеріалів даних перевірок, а саме підготовка проектів та контроль виконання суб’єктами господарювання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.

3.              Здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів; відбір зразків лікарських засобів для проведення лабораторного контролю їх якості; оформлення результатів таких перевірок; підготовка проєктів та контроль виконання суб’єктами господарювання приписів про усунення порушень законодавства України про лікарські засоби, розпоряджень про встановлення заборони використання, реалізації лікарського засобу.

4.              Здійснення державного ринкового нагляду, а саме: проведення у суб’єктів господарювання планових та позапланових перевірок відповідності продукції встановленим в технічних регламентах вимогам; оформлення матеріалів даних перевірок.

5.              Складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до законодавства.

6.              Забезпечення внесення результатів перевірок в Єдину автоматизовану інформаційну систему «Лабораторний комплекс контролю якості лікарських засобів та медичної продукції».

7.              Здійснення державного контролю з питань забезпечення якості лікарських засобів у процесі їх ввезення на митну територію України. Здійснення експертизи документів, огляд вантажу за місцем розташування, та підготовка висновків про якість ввезених лікарських засобів в Україну.

8.              Надання інформації суб’єктам господарювання про виявлені неякісні, субстандартні, незареєстровані, фальсифіковані лікарські засоби та контроль їх розповсюдження при проведенні перевірок з подальшим повідомленням, при необхідності, Держлікслужби; ведення реєстру уповноважених осіб, відповідальних за вхідний контроль якості лікарських засобів в ЛПЗ та аптечних закладах суб’єктів господарювання.

9.              Здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання (ліцензіатів) у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та за додержанням  ними відповідного законодавства. Постійний моніторинг ситуації, пов’язаної з законним обігом лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, процесами витоку із законного обігу таких лікарських засобів; діяльністю правоохоронних органів щодо протидії витоку із законного обігу лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, заходами спрямованими на зниження рівня немедичного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, функціонування системи профілактики, лікування наркозалежних осіб. Виявлення умов та причин, що призводять до порушень у сфері легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також незаконного їх обігу. Здійснення профілактичної діяльності щодо попередження витоку у незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів; взаємодія в межах повноважень з правоохоронними органами, громадянами, громадськими та міжнародними організаціями у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії  їх незаконному обігу.

10.          Проведення роботи з розгляду листів, заяв і скарг громадян, громадських об’єднань, державних, недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, з питань, що стосуються повноважень Відділу; підготовка відповідних проектів матеріалів на розгляд керівництва Служби; виконання вимог з СУЯ, охорони праці, цивільного захисту, Правил внутрішнього службового розпорядку Служби, інші доручення безпосереднього керівника та начальника Служби.

Умови оплати праці

посадовий оклад - 5500 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

 

Для осіб, які досягли 65- річного віку, строк призначення становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 16 год. 45 хв. 17 лютого 2022 року.

Додаткові (необовязкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

24 лютого 2022 року 10 год. 00 хв.

 

 

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 к. 711 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів, з дотриманням протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 05.01.2021 № 1).

 

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 к. 711 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів, з дотриманням протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 05.01.2021 № 1).

 

 

 

 

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 к. 716 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів, з дотриманням протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 05.01.2021 № 1).

 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тхоржевська Лариса Олександрівна

тел.: (0432) 66-03-51,

Tkhorzhevska_LO@dls.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю: «Фармація, промислова фармація»

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

не вимагається

   Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Цифрова грамотність

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

- вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

- зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обовֹ’язків;

- вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

2.

Командна робота та взаємодія

 

-  розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу / державного органу);

-  орієнтація на командний результат;

-  готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

-  відкритість в обміні інформацією;

-  здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку

3.

Якісне виконання поставлених завдань

 

-  чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

-  комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

-  розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про лікарські засоби»

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я»

Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

Кодексу України про адміністративні правопорушення