Перелік суб’єктів господарювання, за повідомленнями яких 31.01.2022 прийняте рішення про внесення змін у додатки до ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів

1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІОЛІК"

Місцезнаходження:

61070, Харківська обл., місто Харків, Помірки

Ідентифікаційний код:

01973452

Внести зміни у додаток до ліцензії серії АВ № 598032 від 13.06.2012, у зв’язку зі зміною особливих умов провадження діяльності, а саме: зміною контрактних лабораторій.

 

Реєстраційний номер повідомлення від 27.01.2022 № 5/2022/В