Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів з програмою КПКВК 2307010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками станом на 01 січня 2022 року

Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів
за програмою КПКВК 2307010 "Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками"
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету
  Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками  
станом на 01 січня 2022 року
              (тис.грн.)
Код програмної  класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету Код економічної класифікації видатків бюджету Найменування згідно з  програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
план  на 2021 рік з урахуванням внесених  змін касове виконання станом на 01.01.2022 р. план  на 2021 рік з урахуванням внесених  змін касове виконання станом на 01.01.2022 р. план  за 2021 рік з урахуванням внесених змін
1 2 3 4 5 6 7 8
2307010  "Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками"
  2110 Оплата праці   87484,9 87460,9 0,0 0,0 87484,9
  2120 Нарахування на оплату праці 18941,4 18741,8 0,0 0,0 18941,4
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 883,2 882,2 0,0 0,0 883,2
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4642,5 4639,3 0,0 0,0 4642,5
  2250 Видатки на відрядження 601,0 578,4 0,0 0,0 601,0
  2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3260,4 3182,1 0,0 0,0 3260,4
  2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям  258,4 258,4 0,0 0,0 258,4
  2800 Інші поточні видатки 131,3 115,1 0,0 0,0 131,3
    Всього 116203,1 115858,2 0,0 0,0 116203,1
Начальник Відділу  бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер     Галина МРОЖИК