Лист Держлікслужби від 12.03.2022 № 1675-001.1/002.0/17-22 щодо здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів, порядок якого затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.10.2014 № 698 під час оголошення воєнного стану в Україні

                                                                 Імпортерам та виробникам

                                                                 лікарських засобів

 

                                                                 Керівникам територіальних

                                                                 органів Держлікслужби

 

У зв’язку із введенням Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про затвердження воєнного стану в України» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ та Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/203 «Про введення воєнного стану в Україні» правового режиму воєнного стану на території України, з метою безперебійного забезпечення громадян України лікарськими засобами на час оголошення воєнного стану, враховуючи інформацію, опубліковану на офіційному сайті Державного експертного центру МОЗ України (далі – Центр), про неможливість виконання Центром своїх зобов’язань у встановлені умовами договорів терміни внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України, в рамках здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів, порядок якого затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.10.2014       № 698, з 12.03.2022 подання заяв на видачу висновків про відповідність МІБП вимогам державних і міжнародних стандартів та видача висновків на них буде здійснюватися  в електронному вигляді.

Відповідальність за здійснення контролю якості серій МІБП покладена на уповноважених осіб суб’єктів господарювання, які відповідно до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, несуть відповідальність за якість та безпечність ввезених ними лікарських засобів.