Наказ Держлікслужби від 01.08.2016 № 43 "Про затвердження Положення про преміювання державних службовців центрального апарату Держлікслужби"

 

Герб

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

 

НАКАЗ

___________________                   м. Київ                       №_______________

 

 

Про затвердження Положення

про преміювання державних

службовців центрального

апарату Держлікслужби

 

Відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» з метою підвищення ефективності стимулювання роботи працівників Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

НАКАЗУЮ:

 

1.                  Затвердити       Положення про преміювання державних службовців центрального апарату Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Положення про преміювання), що додається.

2.                  Відділу бухгалтерського обліку та планування забезпечити доведення до відома керівників структурних підрозділів Положення про преміювання.

3.                   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

В.о. Голови                                                                                                        І.М. Суворова

 

 

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      В.о. Голови Державної служби

                                                                                       України з лікарських засобів та

                                                                               контролю за наркотиками

 

                                                                                                                  І.М. Суворова

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання державних службовців

Державної служби України з лікарських засобів

та контролю за наркотиками

 

І. Загальні положення

1. Положення про преміювання державних службовців Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Держлікслужба) розроблено відповідно до Закону України «Про державну службу» та Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 року № 646, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.06.2016 за № 903/29033, і встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям Держлікслужби, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

2. Преміювання державних службовців проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності державних службовців за доручену роботу або поставлені завдання.

3. Державним службовцям можуть встановлюватись такі види премій:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи державного органу.

Вид преміювання, передбаченого підпунктом 2 цього пункту, визначає керівник Держлікслужби.

4. Встановлення премій державним службовцям проводиться керівником Держлікслужби відповідно до цього Положення.

5. Розмір премії державного службовця встановлюється керівником Держлікслужби шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).

6. Преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі.

ІІ. Порядок визначення розміру премії державним службовцям Держлікслужби

1. Розмір місячної або квартальної премії державного службовця залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи державного органу з урахуванням таких критеріїв:

1)  ініціативність у роботі;

2) якість виконання завдань, визначених положеннями про Держлікслужбу, самостійний структурний підрозділ, у якому працює державний службовець, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва Держлікслужби та безпосереднього керівника державного службовця;

3)  терміновість виконання завдань;

4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо).

2. Преміювання державного службовця за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для державних службовців Держлікслужби, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.

3. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна або квартальна премія державним службовцям не нараховується.

ІІІ. Порядок нарахування та виплати премій

1. Відділ бухгалтерського обліку та планування Держлікслужби щомісяця або щокварталу розраховує фонд преміювання Держлікслужби в розрізі кожного самостійного структурного підрозділу залежно від їхньої штатної чисельності та доводить зазначену інформацію до відома їхніх керівників.

2. Керівники самостійних структурних підрозділів Держлікслужби або особи, які їх замінюють, на основі розрахунків, наданих Відділом бухгалтерського обліку та планування, готують обґрунтоване подання щодо встановлення розміру місячної або квартальної премії кожному державному службовцю з урахуванням пропозицій безпосередніх керівників державних службовців.

3. Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності визначається в межах фонду оплати праці.

4. Місячна премія державним службовцям Держлікслужби виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію, квартальна премія - не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання.

Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця року, у якому провадиться оцінювання службової діяльності.

 

 

Начальник Відділу

бухгалтерського обліку

та планування – головний бухгалтер                                     Г.М. Мрожик