Наказ Держлікслужби від 08.11.2016 № 525 "Про затвердження Положення про експертну комісію Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками"

Положення

 про експертну комісію Державної

служби України з лікарських з

асобів та контролю за наркотиками

 

 

 

Герб

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

НАКАЗ

_________________            Київ            №_______________

 

Про затвердження положення

про експертну комісію Державної

служби України з лікарських

засобів та контролю за наркотиками

 

         Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку утворення   та   діяльності   комісій   з  проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007, Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1227/5, зареєстрованого в Міністерства юстиції України 25.06.2013 за № 1062/23594, у зв’язку з утворенням Держлікслужби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», з метою організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Держлікслужби, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, у зоні комплектування якого вона перебуває

НАКАЗУЮ:

 

1.            Затвердити положення про експертну комісію Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (додається). 

 

2.            Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

В.о. Голови                                                                         І.М. Суворова