Про гуманітарну допомогу (лист від 03.05.2022 № 157-01.1/02/05.17-22)

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області (далі – Служба) інформує, що у зв’язку із введенням Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про затвердження воєнного стану в України» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ та Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/203 «Про введення воєнного стану в Україні» правового режиму воєнного стану та з метою забезпечення населення життєво необхідними товарами, на територію України в якості гуманітарної допомоги ввозяться, в тому числі, лікарські засоби.

Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», відповідальність за якість і безпеку товарів, отриманих як гуманітарна допомога, на підставі висновків відповідних експертиз несе отримувач гуманітарної допомоги.

Враховуючи той факт, що лікарські засоби, які надходять в якості гуманітарної допомоги можуть мати обмежений термін придатності, Служба наголошує, що відповідно до Правил утилізації та знищення лікарських засобів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.04.2015 № 242 (далі – наказ № 242), лікарські засоби, термін придатності яких минув належать до лікарських засобів, що не підлягають подальшому використанню.

Лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню, набувають статусу «відходів» та передаються для утилізації або знешкодження до суб’єктів господарювання, які мають відповідні ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами безпосередньо або через постачальників, якщо таке передбачено відповідними договірними умовами.

Відповідно до пункту 6 наказу № 242 суб’єкти господарювання, які мають лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню, подають Службі, як органу державного контролю за місцем провадження діяльності інформацію про передачу таких лікарських засобів на утилізацію або знешкодження, яка подається в паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною у додатку 2 наказу № 242 з наступними супроводжуючими документами:

- повідомленням, в якому зазначається причина утворення «відходів» (форма додається);

- завіреною належним чином копією акту прийому – передачі (з підписами і печатками одержувача і підприємства, що передає на знищення/утилізацію);

- завірені належними чином копії: документу, що підтверджує надходження гуманітарної допомоги (всі сторінки), сертифікату якості, що видається виробником, (за наявності).

Офіційний лист, додаток