Звіт про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Держлікслужби України у ІІ кварталі 2016 року

Звіт про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до 
Держлікслужби України у ІІ кварталі 2016 року

На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» у ДержлікслужбіУкраїни проводиться системна робота із забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав громадян та запобігання у подальшому таких порушень.

У ІІ кварталі 2016 року до Держлікcлужби України надійшло 
27 письмових звернень громадян, що на 2 більше ніж у звітному періоді порівняно з відповідним періодом 2015 року. З усіх 27 звернень
  85% (23) складають заяви, 15% (4) – скарги. З них безпосередньо (від громадян поштою, електронною поштою) надійшло 19 звернень (70,4%), з СКМУ – 1 звернення (3,7%), з МОЗ України – 2 звернення (7,4%), з інших організацій та установ – 5 звернень (18,5%). Індивідуальні звернення становили 100% (27). Усього до Держлікслужби України звернулося 27 громадян.

Всі письмові звернення, що надійшли за типом надходження є 
листами - 27 (100%).

         За статевим розподілом авторів звернень, до Держлікслужби України зверталося: чоловіків – 45% (12); жінок – 52% (14); звернення, стать яких не визначено – 3% (1).

З письмовими зверненнями зверталися наступні категорії громадян, що потребують соціального захисту і підтримки:

-          пенсіонер – 2

Найбільшу кількість письмових звернень зареєстровано від жителів 
м. Києва (8).

 

Звернення громадян по областям, що надійшли 
до Держлікслужби України у ІІ кварталі 2016 року

Основними питаннями, що порушувалися у письмових зверненнях, надісланих до Держлікслужби України, залишаються наступні:

-          якість лікарських засобів (8);

-          робота аптек (2);

-          забезпечення ліками та виробами медичного призначення (2);

-          ціна на лікарські засоби та вироби медичного призначення (3);

-          порушення ліцензійних умов аптечними закладами (4);

-          якість виробів медичного призначення та медичного обладнання (2);

-          праця і зарплата (2);

-          охорона здоров'я (1);

-          інші (3).

При розгляді письмових звернень проводиться активна співпраця між структурними підрозділами Держлікслужби України, а також іншими організаціями та установами.

Всі звернення громадян розглянуті Держлікслужбою України у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян», а саме: надано 12 відповідей-роз'яснень, 9 звернень було надіслано на розгляд за належністю іншим установам; 5 звернень знаходиться у стадії вирішення. 1 звернення – не підлягає розгляду. Крім того, за звітний період до Держлікслужби України надійшло 1 повторне та 2 дублетних звернення.

Таким чином, одним з основних завдань Держлікслужби України залишається своєчасне реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань, а також реалізацію конституційних прав, свобод людини й громадянина, які є головними основами демократичної, соціально-правової держави.