План заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області на 2022 рік (зі змінами)

ПЛАН

заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області на 2022 рік (зі змінами)

п\п

Заплановані заходи

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

І. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

 1.1

Проведення навчань з працівниками Служби щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”, інформацією, яку висвітлює Національне агентство  з питань  запобігання корупції та інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

 1.2

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснень антикорупційного законодавства

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

 1.3

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

1.4

Проведення тренінгів з працівниками Служби щодо роз’яснення порядку заповнення е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та інших питань фінансового контролю

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом трьох місяців після припинення воєнного стану.

 1.5

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій, а також здійснення контролю за їх поданням

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом трьох місяців після припинення воєнного стану.

 1.6

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” веб-сайту Служби

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

 1.7

Участь у курсах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах, що проводять організації, які забезпечують формування та реалізацію державної антикорупційної політики

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року

(згідно плану)

 1.8

Розгляд, аналіз скарг і звернень громадян щодо порушення антикорупційного законодавства

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

 2.1

Участь у експертизі проектів документів, які розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року

 2.2

Організація та контроль проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби пов’язаних із виконанням функцій держави

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року. В разі необхідності

 2.3

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

 

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року.

В разі проведення конкурсів

 2.4

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції на 2023 рік

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

До 30 грудня 2022 року

 2.5

Підготовка звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції на 2022 рік та оприлюднення його на веб-сайті Служби

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

До 15 березня 2023 року

 2.6

Надання інформації Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби про кількість працівників, які повинні подавати е-декларацію за 2022 рік

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

До 31 грудня 2022 року

2.7

Забезпечення контролю за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

При прийнятті працівників на державну службу

2.8

Контроль за проведенням державних закупівель для потреб Служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року

ІІІ. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення перевірки фактів своєчасності подання працівниками Служби електронних декларацій про майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом трьох місяців після припинення воєнного стану. В день подання декларацій.

3.2

Контроль за поданням електронних декларацій особами які звільняються або припиняють діяльність. пов’язану із виконанням функцій держави

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

У разі необхідності

3.3

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби (в разі наявності)

Посадові особи Служби

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року

3.4

Участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення (в разі наявності)

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

3.5

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Подання цих даних до відповідних органів (в разі наявності)

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року

3.6

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі  встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року

3.7

Участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками Служби

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

У разі необхідності

 ІV. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими у сфері протидії корупції

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року