Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 15.11.2018

Опубліковано 16.11.2018 о 16:31

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР “ЛІРА”

Місцезнаходження:

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МІСТО УЖГОРОД, ВУЛИЦЯ ГРИБОЄДОВА, БУДИНОК 20

Ідентифікаційний код: 38720864

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
            – у заяві   про  отримання   ліцензії   не   містяться   дані,  які обовʼязково вносяться: місцезнаходження    юридичної   особи,   посада   керівника   юридичної особи;

– не надано  довідки  відповідного  державного  або  комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи  мають)  доступ   безпосередньо   до   наркотичних   засобів,   психотропних   речовин і прекурсорів,   психічних   розладів,    пов’язаних  із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними   засобами   чи   психотропними  речовинами, а також про відсутність серед зазначених    працівників   осіб,    визнаних    непридатними  до  виконання  окремих видів діяльності     (робіт,     професій,     служби),     пов’язаних    з   обігом наркотичнихзасобів, психотропних  речовин і прекурсорів  (далі – довідка   про   проходження профілактичного  наркологічного огляду) та довідки МВС  про    відсутність    у    працівників,  які за своїми службовими обов’язкамиотримають (чи мають)   доступ    безпосередньо   до наркотичних засобів, психотропних речовин  і  прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку     судимості    за     вчинення   середньої  тяжкості, тяжкого та особливо   тяжкого    злочину    або    за    злочин,   пов’язаний   із     незаконним     обігом  наркотичних засобів, психотропних   речовин і прекурсорів,   у    тому     числі   вчинених   за   межами України  (далі – довідка МВС) на керівника юридичної   особи;
            – у   відомостях   про   стан     матеріально-технічної  бази суб’єкта господарювання, наявність    персоналу    із    зазначенням  його освітнього  і   кваліфікаційного  рівня  (далі – відомості   про   стан  матеріально-технічної бази)  не   містяться   дані,  які   обовʼязково вносяться  в пункті 2  не   зазначені    види   господарської діяльності та списки  та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  №  770    «Про  затвердження    переліку     наркотичних    засобів,    психотропних   речовин  і  прекурсорів»,  на    які  суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, в пункті   3   не   зазначені   назви об’єктів та приміщень, де буде здійснюватися діяльність з обігу підконтрольних речовин);    відомості    про     стан     матеріально-технічної   бази не   відповідають   вимогам    постанови   КМУ  від  06.04.2016  № 282 (сторінки   не   прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою).

Реєстраційний номер заяви від 12.11.2018 №1118/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАЙРОС-22”

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА СУДЦЯ, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 114

Ідентифікаційний код: 41890954

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – у   заяві   про отримання   ліцензії   не   містяться   дані,  які обовʼязково вносяться  (списки   та  таблиці   психотропних речовин і прекурсорів,  на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію),   зазначено   місцезнаходження    філий    чи  відокремлених підрозділів, які відсутні в ЄДР;

– у дозвілі Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для    провадження    діяльності    з   обігу   наркотичних   засобів,  психотропних речовин і прекурсорів,    та   їх  відповідність   встановленим    вимогам   (далі – дозвіл Національної поліції)  невірно зазначено найменування суб’єкта господарювання;

 – не надано довідки про проходження профілактичного наркологічного огляду  та довідки МВС судимості на керівника;
             – у відомостях про стан матеріально-технічної бази  в пункті 2 не  зазначені списки та    таблиці    підконтрольних  речовин на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію,  в пункті  3 назва об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність не   співпадає  з дозволом   Національної   поліції,   не  відповідають  вимогам    постанови КМУ від 06.04.2016  №282 (сторінки   не    пронумеровані,     не     прошиті,    не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності)).

Реєстраційний номер заяви від 12.11.2018 №1122/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК” РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, БУДИНОК 7

Ідентифікаційний код: 21084107

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – заява про отримання ліцензії  не підписана керівником юридичної особи;
           –  відомості   про стан матеріально-технічної бази підписані особою яка не має на це повноважень,   не   відповідають  вимогам постанови КМУ від 06.04.2016  №282 (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не  засвідчені   підписом  та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання   (за наявності)),   в   пункті  3  відсутня  матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення».

Реєстраційний номер заяви від 12.11.2018 №1121/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮНОВАКОРМ

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКА, БУДИНОК 66

Ідентифікаційний код: 40557266

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            –   відомості     про   стан   матеріально-технічної    бази   не  відповідають   вимогам постанови    КМУ   від  06.04.2016   №282  (сторінки  не   пронумеровані,  не прошиті та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання( за наявності)).

Реєстраційний номер заяви від 13.11.2018 №1123/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МОЛОЧНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ “ПІВДЕННИЙ”

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ,  МІСТО МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 17

Ідентифікаційний код: 41816252

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в заяві про отримання ліцензії відсутня дата підпису;
           – відомості     про    стан    матеріально-технічної     бази   не  відповідають   вимогам постанови    КМУ    від     06.04.2016     №282   (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не скріплені печаткою суб’єкта господарювання ( за наявності)),  зазначена  юридична адреса не    співпадає    з     ЄДР,    в    пункті   2 не   зазначені   види діяльності, списки та таблиці підконтрольних    речовин    на    які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, пункті 3 не коректно зазначено вид(и) господарської діяльності, які будуть провадитися на зазначених об’єктах та приміщеннях;

–   надано  не дійсні довідки МВС  та не надано довідки МВС на керівника.

Реєстраційний номер заяви від 13.11.2018 №1126/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДЕРЖАВНЕ ОБ`ЄДНАННЯ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ КНЯГИНИН, БУДИНОК 44

Ідентифікаційний код: 00375409

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – у   відомостях   про   стан  матеріально-технічної бази в п. 3 відсутня матеріально-технічна база на вид діяльності “використання”.

Реєстраційний номер заяви від 15.11.2018 №1134/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНФО КАР”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХАРЧЕНКА ЄВГЕНА, БУДИНОК 31, ОФІС 9

Ідентифікаційний код: 36584168

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – у    відомостях      про    стан    матеріально-технічної      бази   в пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на “перевезення”;

– не надано довідки МВС  та  про проходження   профілактичного    наркологічного    огляду   на керівника (Чувіліна Юлія Олександрівна).

Реєстраційний номер заяви від 15.11.2018 №1135/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВОГОРНОСТАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИГОРНОСТАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., ГОРНОСТАЇВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ГОРНОСТАЇВКА, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, БУДИНОК 307

Ідентифікаційний код: 38474233

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта      господарювання,    наявність      персоналу    із    зазначенням  його  освітнього і кваліфікаційного рівня     найменування     юридичної    особи     не    співпадає  з Єдиним державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Реєстраційний номер заяви від 14.11.2018 №1136/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АПТЕКА №1” ЛЮБАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЮБАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СТАРИЙ ЛЮБАР, ВУЛ. МЕДИЧНА, БУД. 5

Ідентифікаційний код: 38182081

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в   заяві   про  отримання ліцензії не повністю зазначена адреса місця провадження господарської діяльності.

Реєстраційний номер заяви від 15.11.2018 №1137/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: 9

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку