Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 19.07.2018

Опубліковано 23.07.2018 о 00:00

 

1.  КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК 33

Ідентифікаційний код: 25741826

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України   «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:

– в заяві про отримання ліцензії зазначена організаційно-правова форма  не відповідає Єдиному  державному  реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР)..

 – в заяві про отримання ліцензії, у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта    господарювання, наявність   персоналу  із  зазначенням   його   освітнього і кваліфікаційного   рівня   (далі    відомості  про стан   матеріально-технічної   бази),  дозволі  Національної поліції України на використання об’єктів і приміщень,  призначених для провадження  діяльності з  обігу  наркотичних  засобів,  психотропних речовин   і   прекурсорів,  та   їх   відповідність встановленим  вимогам  (далі – дозвіл Національної поліції) місце знаходження юридичної особи не співпадає ЄДР.

 

Реєстраційний номер заяви від 12.07.2018 №559/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР"

Місцезнаходження:

СУМСЬКА ОБЛ.,  МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, БУДИНОК 30

Ідентифікаційний код: 03568362

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим ,що:

– в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази  зазначений ідентифікаційний код юридичної особи не співпадає з ЄДР

 

Реєстраційний номер заяви від 16.07.2018 №562/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ШОВГЕНЮК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ПРИМОРСЬК, ВУЛИЦЯ ОСІПЕНКО, БУДИНОК 50 А

Ідентифікаційний код: 3085105863

 

         Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим ,що:

– в заяві   про отримання   ліцензії не   містяться   дані,  які обовʼязково вносяться  (списки та таблиці психотропних речовин і прекурсорів,   на які субєкт господарювання має намір отримати ліцензію, місце проживання, наявність чи відсутність  філії та відокремленого  підрозділу);
  – у   відомостях   про   стан  матеріально-технічної бази не містяться   дані,  які   обовʼязково
вносяться (в пункті 2  не  зазначені  списки  та таблиці підконтрольних речовин відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (даліПереліку), на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію), в пункті 3 не чітко зазначені назви об’єктів та приміщень  погоджених дозволом Національної поліції де буде здійснюватися діяльність з зберігання підконтрольних речовин.

 

 

Реєстраційний номер заяви від 16.07.2018 №566/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Місцезнаходження:

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МІСТО УЖГОРОД, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 83

Ідентифікаційний код: 01992216

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим ,що:

 заява про отримання ліцензії та відомості про стан матеріально-технічної бази підписані особою яка не має на це повноважень ;

   в  заяві про отримання ліцензії не  містяться дані,  які обовʼязково вносяться  (відсутня назва посади керівника юридичної особи)

 

Реєстраційний номер заяви від 16.07.2018 №567/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМБАВУД УКРАЇНА"

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО САМБІР, ВУЛИЦЯ В`ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 36

Ідентифікаційний код: 36676494

 

        Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

 – в заяві   про отримання   ліцензії не   містяться   дані,  які обовʼязково вносяться (місце знаходження юридичної особи);  

 надано копію  довідки     відповідного   державного   або   комунального   закладу  охорони здоров’я  про відсутність  у  працівників,  які  за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають)  доступ  безпосередньо до   наркотичних   засобів,   психотропних   речовин  і прекурсорів, психічних  розладі пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними   засобами  чи   психотропними   речовинами,  а  також  про  відсутність серед зазначених  працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт,  професій, служби),  пов’язаних   з  обігом  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі  довідки про проходження профілактичного наркологічного огляду) на Асгарова Р.А.

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду Башак М.Д. недійсний

 

 

Реєстраційний номер заяви від 17.07.2018 №568/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА КОРОТЧЕНКА, БУДИНОК 18 А

Ідентифікаційний код: 38505313

 

    Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим ,що:

– в заяві   про отримання   ліцензії не   містяться   дані,  які обовʼязково вносяться (відсутня дата її підписання, назва посади керівника юридичної особи)

у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3 не повністю зазначено адресу місць провадження діяльності, не коректно зазаначено вид господарської діяльності, який (які) буде (будуть) проводитися на зазначених об’єктах і в приміщенняхприміщенні зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється видгосподарської діяльності «перевезення»

 

 

Реєстраційний номер заяви від 17.07.2018 №569/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ"

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ ПРОФЕСОРА УВАРОВА, БУДИНОК 3

Ідентифікаційний код: 38481146

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим ,що:

– в заяві про отримання ліцензії зазначено філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в ЄДР.

                                                                Реєстраційний номер заяви від 18.07.2018 №575/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "АВІАКОН"

Місцезнаходження:

СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО КОНОТОП, ВУЛИЦЯ РЯБОШАПКА, 25

Ідентифікаційний код: 12602750

 

         Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим ,що:

 надано копію дозволу Національної поліції ;

 заяві про отримання ліцензії  зазначена організаційно-правова форма здобувача ліцензії не відповідає зазначеній в ЄДР;

відомості  про стан  матеріально-технічної бази складені  не  за  встановленою  формою, затвердженою постановою КМУ від 06.04.2016 №282 (сторінки не пронумеровані).

 

Реєстраційний номер заяви від 18.07.2018 №581/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИТУЛОК ДЛЯ ТВАРИН"

Місцезнаходження:

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ВУЛИЦЯ ПІВДЕННО-КІЛЬЦЕВА, БУДИНОК 47

Ідентифікаційний код: 40462997

 

          Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

 надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, що додається до заяви про отримання ліцензії у двох примірниках. (додаток 2 до Ліцензійних умов);

 інформація щодо видів господарської діяльності, зазначена у заяві про отримання ліцензії, не відповідає інформації, зазначеній в пункті 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази;

– в заяві про отримання ліцензії не зазначено список Таблиці IV  прекурсорів відповідно до Переліку

 відомості про стан матеріально-технічної бази складені не за встановленою формою, затвердженою  постановою  КМУ від 06.04.2016  №282 ;

– не надано сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду  та довідки   МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України (далідовідки МВС про відсутність не знятої чи не погашеної судимості) на керівника.

 

Реєстраційний номер заяви від 19.07.2018 №583/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЯСІНЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 6

Ідентифікаційний код: 2101710733

 

       Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– в заяві про отримання ліцензії не містяться дані, які обовʼязково вносяться (місце проживання);

 – у відомостях про стан матеріально-технічної бази не містяться дані,  які обовʼязково вносяться (в пункті 4  відсутній номер та дата наказу на осіб, що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів). відсутня дата їх складання..

 

Реєстраційний номер заяви від 19.07.2018 №584/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА"

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, БУДИНОК 7

Ідентифікаційний код: 03361508

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

   довідки  відповідного   державного  або  комунального   закладу  охорони здоров’я  про відсутність  у  працівників,  які  за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають)  доступ   безпосередньо до   наркотичних   засобів,   психотропних   речовин  і прекурсорів,    психічних    розладів,   пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними    засобами  чи   психотропними   речовинами,  а   також   про   відсутність серед зазначених    працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності  (робіт,  професій, служби),  пов’язаних   з  обігом  наркотичних засобів, психотропних   речовин і  прекурсорів недійсні ( крім Ізюмов Г.І., Муровська І.Є., Дмитрук О.М.);

відомості  про   стан матеріально-технічної   бази  складені не за встановленою формою, затвердженою  постановою  КМУ від 06.04.2016  №282 ..

 

Реєстраційний номер заяви від 19.07.2018 №586/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРШИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО МОРШИН, ВУЛИЦЯ 50-РІЧЧЯ УПА, БУДИНОК 20

Ідентифікаційний код: 32418147

       Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

 – в заяві про отримання ліцензії найменування юридичної особи не співпадає з ЄДР, не зазначено наявність чи відсутність  філій та відокремлених підрозділів у суб’єкта господарювання, не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до Переліку на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 2 не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до Переліку на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію; не відповідають  вимогам постанови КМУ від 06.04.2016  №282 (сторінки не пронумеровані); в пункті 3 не повністю  (відсутня  матеріально-технічна база на перевезення) та не коректно зазначені назви об’єктів та приміщень, де буде здійснюватися діяльність з обігунаркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також в їх розрізі види господарської діяльності, які будуть здійснюватися в цих приміщеннях; в пункті 4 відсутня посада та прізвище, ім’я, по-батькові водія, відсутня дата складання..                              

                                                             

                                                                Реєстраційний номер заяви від 19.07.2018 №587/18

 

 

13.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІКАЛ ІНВЕСТМЕНТ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП

 

Місцезнаходження МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, БУДИНОК  2/1

Ідентифікаційний код: 41458452

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

 – в заяві  про отримання  ліцензії не містяться   дані,  які обовʼязково вносяться  (не зазначені  види господарської діяльності відповідно до статті 7 Закону на які субєкт господарювання має намір отримати ліценцію та зазначені не коректно списки і таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Переліку

   у   відомостях   про   стан  матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність    персоналу із  зазначенням  його освітнього  і  кваліфікаційного рівня  в пункті 2 не містяться   дані,  які обовʼязково вносяться  (не зазначені  види господарської діяльності відповідно до статті 7 Закону на які субєкт господарювання має намір отримати ліценцію та зазначені не коректно списки і таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Переліку

                                                                 Реєстраційний номер заяви від 19.07.2018 №591/18              

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку