Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 07.03.2019

Опубліковано 12.03.2019 о 10:43

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРО ФІТ РЕСУРС”

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЛУМАЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ТЛУМАЧ, ВУЛИЦЯ КАРМЕЛЮКА, БУДИНОК 3

Ідентифікаційний код: 41435917

 

         Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
          – в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) не зазначено види господарської діяльності,на право провадження яких здобувач ліцензії має намір отримати ліцензію, не зазначено рід рослин, які суб’єкт господарювіання буде культивувати;

–   відсутній    дозвіл     Національної    поліції   України    на  використання об’єктів і приміщень,    призначених    для     провадження      діяльності    з     обігу     наркотичних   засобів, психотропних речовин   і  прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції);

 – відомості    про стан   матеріально-технічної    бази  не  відповідають Ліцензійним умовам  (сторінки не пронумеровані, не прошиті,  не  засвідчені   підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання( за наявності)), в   пункті  3  не    повністю  та  не чітко зазначені    назви    об’єктів    та    приміщень,    де   буде   здійснюватися діяльність з обігу підконтрольних     речовин,    а    також     види    господарської    діяльності,    які    будуть здійснюватися    в     цих     приміщеннях;

– надано    копії  довідок відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  (далі – довідка про проходження наркологічного огляду)  та   довідок  МВС про відсутність у працівників,    які    за    своїми    службовими   обов’язками    отримають    (чи мають)    доступ    безпосередньо  до  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,   не   знятої   чи    не    погашеної    в   установленому  порядку  судимості  за  вчинення  середньої   тяжкості,  тяжкого    та     особливо   тяжкого   злочину    або    за   злочин,   пов’язаний   із    незаконним   обігом   наркотичних    засобів,   психотропних   речовин   і  прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України (далі – довідка МВС);

 -відсутня   копія    документа,  що     підтверджує     право     власності   або право користування,   або  спільного користування на об’єкти, на яких провадиться господарська діяльність з культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку.
             Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного   переліку,  затвердженого   постановою   Кабінету Міністрів   України    від   6  квітня  2016 р. № 282 (далі – Ліцензійні умови),  та   повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 05.03.2019 №228/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АСІТЕР ГЕНЕЛАБ”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, БУДИНОК 18

Ідентифікаційний код: 41277398

 

          Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – надано  не  повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній  опис  документів, (додаток 2), у двох примірниках);

– заява про отримання ліцензії  не  відповідає Ліцензійним умовам.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 04.03.2019 №231/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  КОЗЯТИНСЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Місцезнаходження:

ВІННИЦЬКА ОБЛ., КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СОКІЛЕЦЬ, ВУЛИЦЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКА, БУДИНОК 3 Б

Ідентифікаційний код: 32840520

 

          Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – надано  не  повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках);

          – заява  про  отримання  ліцензії  не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов (відсутня дата підпису);
          – у відомостях  про стан матеріально-технічної бази в пункті 3 об’єкти  та приміщеня   де  провадиться   господарська діяльність  “зберігання” прекурсорів (склад) не погоджені дозволом Національної поліції.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 04.03.2019 №232/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ШИШАЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ” ШИШАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ШИШАЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ШИШАКИ, ВУЛИЦЯ ЛЕГЕЙДИ, БУДИНОК 50

Ідентифікаційний код: 01999543

 

                Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – заява    про    отримання    ліцензії    не   відповідає   вимогам Ліцензійних умов (не зазначено  місцезнаходження юридичної   особи,   керівника   юридичної особи,  списки та таблиці підконтрольних   речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770    «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»,   на    які  суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, не вірно зазначено вид діяльності «реалізація (відпуск)»);
          –   відомості      про    стан    матеріально-технічної    бази   не  відповідають  вимогам   Ліцензійних   умов    (сторінки   не   пронумеровані,   не   прошиті,  не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності)), в  пункті  2 не зазначені   списки   та  таблиці підконтрольних речовин   на   які   суб’єкт   господарювання має намір   отримати  ліцензію,     не     вірно     зазначено     вид   діяльності   «реалізація (відпуск)», в пункті    3  відсутня    матеріально-технічна     база    на    вид    господарської     діяльності «перевезення».
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 04.03.2019 №233/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОБОЛОНЬ” “КРАСИЛІВСЬКЕ”

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, КРАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КРАСИЛІВ, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНА, БУДИНОК 3

Ідентифікаційний код: 22985686

 

                 Заява  про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у  відомостях    про    стан    матеріально-технічної   бази     в     пункті   3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «знищення».
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 04.03.2019 №234/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛЮБАШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ЛЮБАШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ОДЕСЬКА ОБЛ., ЛЮБАШІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЛЮБАШІВКА, ВУЛИЦЯ СОФІЇВСЬКА, БУДИНОК 47

Ідентифікаційний код: 01998822

 

                  Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначено вид діяльності «реалізація (відпуск)»;
           – відсутні    довідки  МВС    (Манська     Вікторія     Миколаївна,    Сокол    Людмила Вікторівна, Бурдейна  Ірина Андріївна);

– не надано  довідки   про  проходження    наркологічного огляду   на  Пілюк   Лідію   Олександрівну та   Жмурко  Сергія   Григоровича,  не    відповідають Ліцензійним умовам.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 05.03.2019 №240/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛОХВИЦЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ЛОХВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛОХВИЦЯ, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 4

Ідентифікаційний код: 01999359

 

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – заява  про отримання  ліцензії  не   відповідає  вимогам Ліцензійних умов (не вірно зазначено  орган  ліцензування, зазначено  філії  чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відсутня дата підпису)..
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 05.03.2019 №241/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МАЛОВИСКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ”

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ОНИКІЄВЕ, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 7А

Ідентифікаційний код: 01995203

 

          Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – надано не повний пакет документів (відсутній опис);

           – в заяві  на   отримання   ліцензії   та  відомостях  про   стан    матеріально-технічної бази  відсутні дати складання.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 05.03.2019 №243/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “САНТАЛЕН”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БУЧА,  ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, БУДИНОК 59-Б, ПРИМІЩЕННЯ  135

Ідентифікаційний код: 36827063

 

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в заяві   про   отримання   ліцензії   зазначено не повну адресу місця провадження діяльності;

           –  довідки про проходження наркологічного огляду  не відповідають вимогам пункту 6  Ліцензійних умов.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 07.03.2019 №254/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: 9

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку