Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 22.03.2019

Опубліковано 26.03.2019 о 16:13

Перелік

 

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

 

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

“БАРИШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” БАРИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ О

 

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ БАРИШІВКА, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, БУДИНОК 126

 

Ідентифікаційний код: 01994379

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України  «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
           – в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта    господарювання,    наявність    персоналу    із    зазначенням   його   освітнього і кваліфікаційного  рівня (далі – відомості про стан матеріально – технічної бази)   зазначене місцезнаходження  юридичної особи    не співпадає з Єдиним   державним   реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);

          – у   відомостях  про  стан  матеріально – технічної бази   в  пункті  3 назва об’єктів  та приміщень, де провадиться   господарська діяльність не співпадає з дозволом Національної поліції,   зазначений     вид   господарської    діяльності   “відпуск”   відсутній   у  заяві.
          Запропонувати    привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону,   Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування  рослин,  включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин  і   прекурсорів, затвердженого Кабінетом     Міністрів   України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску),  ввезення  на територію України, вивезення з території України, використання, знищення  наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів,   включених до зазначеного   переліку,  затвердженого   постановою   Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 282 (далі – Ліцензійні умови),  та   повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 15.03.2019 №286/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ШИШАЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ” ШИШАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ШИШАЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ШИШАКИ, ВУЛИЦЯ ЛЕГЕЙДИ, БУДИНОК 50

 

Ідентифікаційний код: 01999543

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у  відомостях   про стан матеріально-технічної бази  в пункті 2 не зазначені списки та   таблиці  підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від   06.05 2000     № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»,  на   які   суб’єкт    господарювання   має намір отримати ліцензію, невідповідність   між  заявою  та  відомостями про  стан матеріально-технічної  бази  видів господарської  діяльності на, які  суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію,  не вірно  зазначено  вид господарської   діяльності,   що   підлягає    ліцензуванню “реалізація (відпуск)”
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 15.03.2019 №291/19

 

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛОХВИЦЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ЛОХВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛОХВИЦЯ, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 4

 

Ідентифікаційний код: 01999359

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 15.03.2019 №292/19

 

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ” НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

 

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НОВООЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 46

 

Ідентифікаційний код: 41014140

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – у  дозволі Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених   для    провадження    діяльності     з  обігу  наркотичних   засобів,  психотропних речовин  і    прекурсорів,   та    їх   відповідність   встановленим  вимогам    (далі –  дозвіл Національної поліції)  та  доданих   документів до заяви про отримання    ліцензії    не   зазначено   місце  провадження  діяльності  за адресою:  (Дніпропетровська   обл., Дніпровський  район, село Волоське, вулиця Поштова, будинок 2).
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 15.03.2019 №293/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВОМІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”

 

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРА,  БУДИНОК 27 В

 

Ідентифікаційний код: 01999690

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – в заяві про отримання ліцензії не  зазначено орган ліцензування;
          – у   відомостях    про    стан    матеріально-технічної   бази суб’єкта господарювання, наявність  персоналу із  зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не зазначено орган ліцензування,  в  пункті  3  відсутня  матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення».

           Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 15.03.2019 №294/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”

 

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ДУХОВА, БУДИНОК 6 Б

 

Ідентифікаційний код: 01204377

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – відомості   про    стан   матеріально-технічної     бази   не    відповідають    вимогам Ліцензійних умов  (сторінки  не  пронумеровані,   не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності));

– надана  копія  свідоцтва   (посвідчення,  сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної    особи    підприємця,   для зайняття   діяльністю за основними напрямами діяльності ліцензіата дія якого протермінована.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 15.03.2019 №295/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛУБЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

 

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУБНИ, ВУЛИЦЯ СТАРО-ТРОЇЦЬКА, БУДИНОК 19

 

Ідентифікаційний код: 13962367

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в  заяві  про   отримання   ліцензії   та   у  про  стан   матеріально-технічної  бази не вірно зазначено орган ліцензування;

– не  надано   довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають)  доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду) та довідки МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України (далі – довідка МВС)  на керівника;

                   Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 19.03.2019 №303/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС”

 

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ДОБРОЛЮБОВА, БУДИНОК 20

 

Ідентифікаційний код: 34063592

 

 

 

Заява про отримання ліцензії  залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          –  довідки     про   проходження    профілактичного      наркологічного      огляду     на співробітників     Гуськову    Г.В.     Батечко  С.Г.,    не   відповідають      вимогам    пункту  6  Ліцензійних умов;

          – відсутня   копія   свідоцтва  (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи,   фізичної   особи   підприємця,   для   зайняття діяльністю за основними напрямами діяльності ліцензіата.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 18.03.2019 №304/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОМЕГА-БРОКЕРС”

 

Місцезнаходження:

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕПЛОДАР, ВУЛИЦЯ ХІМІЧНА, БУДИНОК 62

 

Ідентифікаційний код: 34553358

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           -відсутня     дата     складання    заяви  про отримання ліцензії;

-заява     про    отримання  ліцензії та відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта     господарювання,      наявність       персоналу     із   зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не  відповідають  Ліцензійним умовам.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 19.03.2019 №305/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТОРГОВИЙ БУДИНОК МУШКЕТЕР І К”

 

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, УЗВІЗ ЛОЦМАНСЬКИЙ, БУДИНОК 4Б

 

Ідентифікаційний код: 41654194

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках);

           – у    відомостях    про    стан   матеріально-технічної   в   пункті 2 не   зазначені види господарської   діяльності та списки і таблиці підконтрольних    речовин,    на   які  суб’єкт господарювання    має    намір  отримати   ліцензію,   рівня    не     відповідають    вимогам     Ліцензійних   умов   (сторінки    не пронумеровані,  не прошиті,   не   засвідчені   підписом  та не скріплені    печаткою   суб’єкта господарювання (за наявності)).
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 18.03.2019 №306/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛАВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ “СЛАВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ”

 

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СКОЛІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. СЛАВСЬКЕ, ВУЛИЦЯ АРХАНГЕЛЬСЬКОГО, БУДИНОК 5

 

Ідентифікаційний код: 20764716

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3 відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «знищення».
           – довідка    про    проходження    наркологічного    огляду  Столяр Д.М. не відповідає Ліцензійним умовам.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 19.03.2019 №307/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДУН-ФАРМ”

 

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.,  МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ КАРМЕЛЮКА, БУДИНОК 11/3

 

Ідентифікаційний код: 37328802

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – у заяві про отримання ліцензії не вірно зазначено вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню ” реалізація(відпуск)”;

– у дозволі  Національної    поліції на використання об’єктів  і приміщень юридична адреса не співпадає з ЄДР та заявою про отримання ліцензії;
            –  у   відомостях   про стан матеріально-технічної бази в пункті 2 не вірно зазначено вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню ” реалізація(відпуск)”.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 19.03.2019 №310/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АСІТЕР ГЕНЕЛАБ”

 

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, БУДИНОК 18

 

Ідентифікаційний код: 41277398

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в заяві про отримання ліцензії та у відомостях місцезнаходження юридичної особи  не співпадає з ЄДР.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 19.03.2019 №311/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗІНЬКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ЗІНЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЗІНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ЗІНЬКІВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 21

 

Ідентифікаційний код: 01999276

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           –  заява   про отримання ліцензії та відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 19.03.2019 №313/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА”

 

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА , БУДИНОК 6

 

Ідентифікаційний код: 00377511

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – документи, що додаються до заяви ліцензіата про розширення виду господарської діяльності подані не в повному обсязі (пункт 11   Ліцензійних умов).
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 19.03.2019 №314|/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРАЇНСЬКИЙ КАРДАН”

 

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК 312

 

Ідентифікаційний код: 33800101

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – надано не повний пакет документів (відсутній опис);
          – у відомостях  про стан матеріально-технічної бази    відсутня дата складання.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 20.03.2019 №316/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

 

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ПЛОЩА СОБОРНА, БУДИНОК 14

 

Ідентифікаційний код: 01985191

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу    із    зазначенням   його   освітнього і кваліфікаційного рівня   не  відповідають  вимогам   Ліцензійних   умов   (сторінки    не    пронумеровані,    не прошиті,  не засвідчені підписом   та   не   скріплені   печаткою суб’єкта  господарювання (за наявності)).      

Запропонувати     привести   діяльність  у   відповідність   до    Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 19.03.2019 №318/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  “ЖИТОМИРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ”

 

Місцезнаходження:

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО ЖИТОМИР, ВУЛИЦЯ КНЯЗІВ ОСТРОЗЬКИХ, БУДИНОК 112/А

 

Ідентифікаційний код: 40205385

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

           – найменування    юртдичної   особи,   зазначене   у   заяві  про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази, не співпадає з ЄДР;
           – не    надано   довідки про проходження   наркологічного  огляду   та  довідки  МВС про відсутність не знятої чи не погашеної судимості на керівника.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 19.03.2019 №320/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО “БАСМАТІ”

 

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ НАФТОВИКІВ, БУДИНОК 2-А

 

Ідентифікаційний код: 35869851

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           -в заяві  про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази зазначено    види    господарської   діяльності,  що   не  відповідають    Закону   України  та Ліцензійним умовам.

         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 20.03.2019 №321/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО -САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ”БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., БОБРИНЕЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БОБРИНЕЦЬ, ПРОВУЛОК ВАСИЛЯ ПОРИКА, БУДИНОК 6

 

Ідентифікаційний код: 38614230

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3 відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «використання», не зазначено документа що підтверджує права власності, чи  іншого  права користування об’єкта на вид господарської діяльності “перевезення”.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 20.03.2019 №322/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

 

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., МІСТО ОЛЕКСАНДРІЯ, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ НАРОДІВ, БУДИНОК 10

 

Ідентифікаційний код: 23096089

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          –  копія   свідоцтва   (посвідчення,   сертифіката    спеціаліста),     що     підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника протермінований.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 20.03.2019 №330/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МОНОЛІТ”

 

Місцезнаходження:

ВІННИЦЬКА ОБЛ., КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КАЛИНІВКА, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 58, КІМНАТА 4

 

Ідентифікаційний код: 32598051

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          

-в  заяві   про отримання ліцензії та у відомостях про стан   матеріально-технічної  бази зазначено види господарської    діяльності, не  відповідають Закону України та Ліцензійним умовам, відсутня   копія    документа,  що     підтверджує     право     власності   або право користування,   або  спільного користування на об’єкти, на яких провадиться господарська діяльність з культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку;

– відсутня копія вікопіювання;

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи за напрямком діяльності, що ліцензується.
            -у відомостях про стан матеріально-технічної бази  в пункті 3 відсутня матеріально-технічна   база     на   вид   господарської   діяльності  «використання»  та “перевезення”, не

зазначено загальну площу ділянок.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 21.03.2019 №334/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПАФ ГАРАНТ”

 

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.,ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВЕЛИКА БАГАЧКА,  ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, БУДИНОК 14

 

Ідентифікаційний код: 32478714

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – відсутня   копія   свідоцтва  (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної    особи,    фізичної   особи   підприємця, для зайняття діяльністю за основними напрямами діяльності ліцензіата.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 21.03.2019 №337/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

 

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., МІСТО ОЛЕКСАНДРІЯ, ПРОВУЛОК БАННИЙ, БУДИНОК 4

 

Ідентифікаційний код: 03092540

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – заява про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійним умовам, не вірно зазначено   орган   ліцензування,  відсутня    дата    підпису,   не    зазначено   адресу  місця провадження господарської діяльності;
          – у     відомостях      про      стан      матеріально-технічної     бази   не вірно зазначено орган ліцензування.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 21.03.2019 №339/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛЮБОМЛЬСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЛЮБОМЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Місцезнаходження:

ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗГОРАНИ, ВУЛИЦЯ САДОВА, БУДИНОК 30

 

Ідентифікаційний код: 37271416

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          –  дозвілом Національної  поліції не погоджено обіг прекурсорів списку 2 таблиці IV;

          –  заяві     про    отримання   ліцензії   зазначено філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в   ЄДР,    зазначено    не    всі    місця    провадження  господарювання діяльност;і
           – у  відомостях  про   стан  матеріально-технічної бази в пункті 3  не вірно зазначено вид господарської  діяльності «реалізація (відпуск)».
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 21.03.2019 №340/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЧОРНУХИНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ЧОРНУХИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ. ЧОРНУХИ, ВУЛИЦЯ МЕЛЕЖИКА, БУДИНОК 14

 

Ідентифікаційний код: 01999520

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – в заяві про отримання ліцензії містяться дані, що мають розбіжність з ЄДР;

         – заява  та  відомості не відповідають Ліцензійним умовам;

         – відсутня  копія   свідоцтва   (посвідчення,  сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи (сертифікати протерміновано).
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 21.03.2019 №341/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: 26

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку