Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 28.03.2019

Опубліковано 02.04.2019 о 11:10

Перелік

 

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

 

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

 

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., МІСТО КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 34/19

 

Ідентифікаційний код: 03092497

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України   «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі -Закон) у зв’язку з тим, що:
           – наявна розбіжність у видах  господарської діяльності, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази);
            – в пукті 2 та пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази зазначено вид  діяльності “відпуск”, який  не відповідає пункту 22 статті 7 Закону.
        Запропонувати    привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону,   Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування  рослин,  включених до таблиці I переліку наркотичних засобів,    психотропних     речовин  і   прекурсорів, затвердженого Кабінетом     Міністрів   України,  розроблення,  виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску),  ввезення  на територію України, вивезення з території   України,    використання,   знищення    наркотичних    засобів,   психотропних речовин      і    прекурсорів,     включених     до      зазначеного     переліку,    затвердженого   постановою   Кабінету Міністрів  України від 06.04.2016 № 282  (далі – Ліцензійні умови), 

та   повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 25.03.2019 №349/19

 

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАРМО”

 

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО НЕТІШИН, ПРОСПЕКТ КУРЧАТОВА, БУДИНОК 6

 

Ідентифікаційний код: 38535704

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
        –  у дозволі   Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження    діяльності   з    обігу    наркотичних   засобів,   психотропних  речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції) погоджено  наркотичні    засоби   списку  1таблиця I,   обіг   яких    на    території   України заборонено  відповідно  до статті 2. Закону України   “Про наркотичні засоби, психотропні  речовини і прекурсори “;

          – у відомостях  про стан матеріально-технічної бази в пункті 3 не коректно зазначено матеріально технічна база на вид господарської діяльності “перевезення”.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 25.03.2019 №351/19

 

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3” ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

 

Місцезнаходження:

МС МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАТЕЮКА, БУДИНОК 3

 

Ідентифікаційний код: 38960413

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – довідки  відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими  обов’язками  отримують   (чи мають) доступ    безпосередньо  до  наркотичних  засобів,   психотропних   речовин і  прекурсорів, психічних   розладів,  пов’язаних  із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами    чи  психотропними  речовинами,  а  також   про   відсутність  серед  зазначених працівників   осіб,  визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби),   пов’язаних    з   обігом   наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів   (далі – довідка  про проходження наркологічного огляду)   не    відповідають вимогам пункту 6  Ліцензійних умов.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 25.03.2019 №353/19

 

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МОЛОЧНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ “ПІВДЕННИЙ”

 

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ,  МІСТО МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 17

 

Ідентифікаційний код: 41816252

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
             – у    відомостях   про   стан    матеріально-технічної    бази  в  пункті 2 не зазначені види     діяльності,     списки    та     таблиці        підконтрольних     речовин,   на які суб’єкт господарювання    має    намір   отримати    ліцензію,  у пункті   3   не коректно   зазначено   вид(и)   госпдарської     діяльності,      які     будуть   провадитися на зазначених об’єктах та приміщеннях.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 25.03.2019 №354/19

 

5.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КОЛКІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ”

 

Місцезнаходження:

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ,  МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ КОЛКИ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 26

 

Ідентифікаційний код: 01983192

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – відомості     про    стан    матеріально-технічної   бази     не  відповідають   вимогам Ліцензійних умов    (сторінки    не   пронумеровані,   не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання( за наявності)).
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 25.03.2019 №359/19

 

6.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. Д.І.ПОТЄХІНА” КОРОСТИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Місцезнаходження:

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КОРОСТИШІВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, БУДИНОК 58

 

Ідентифікаційний код: 01991731

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – у    заяві   про   отримання   ліцензії   зазначене   найменування  юридичної особи не співпадає з Єдиним державним реєстром юридичних осіб,  фізичних   осіб-підприємців  та громадських    формувань    (далі – ЄДР),   зазначена не   повна   адреса  місцезнаходження юридичної особи;
         – у відомостях     про    стан    матеріально-технічної    бази   зазначене  найменування  юридичної особи   не  співпадає з ЄДР,  пункт 4 не   відповідає вимогам додатку 3   Ліцензійних умов, відсутня дата складання.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 26.03.2019 №361/19

 

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРИВАТ-ФАРМ”

 

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ,  МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, БУДИНОК 1-В

 

Ідентифікаційний код: 38428234

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – у заяві про отримання  ліцензії та  у відомостях   про   стан    матеріально-технічної  бази   в    пункті   2   не    вірно    зазначено    вид     господарської   діяльності, що підлягає ліцензуванню ” реалізація(відпуск)”.
           – у дозволі Національної поліції погоджено  наркотичні засоби   списку  1таблиці I, обіг яких на території України заборонено   відповідно до статті 2. Закону України  “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і  прекурсори”.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 26.03.2019 №364/19

 

8.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

 

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., МІСТО КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, БУДИНОК 1

 

Ідентифікаційний код: 01994959

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – у  заяві про отримання ліцензії, не зазначено місцезнаходження юридичної особи;
          – у   відомостях   про   стан   матеріально-технічної  бази в п. 3 відсутня матеріально-технічна база на “перевезення”.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 27.03.2019 №368/19

 

9.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХОТИНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ХОТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Місцезнаходження:

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., ХОТИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ХОТИН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 4

 

Ідентифікаційний код: 02005875

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – заява про отримання ліцензії не відповідає Ліцензійним умовам;
          – у відомосях   про    стан    матеріально-технічної бази  в   п. 3 відсутня матеріально-технічна база на перевезення, не відповідають Ліцензійним умовам.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 27.03.2019 №369/19

 

10.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “1-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”

 

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. МІСТО ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУДИНОК 27 А

 

Ідентифікаційний код: 01999655

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – заява   про   отримання ліцензії та відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають Ліцензійним умовам;

         – у відомостях про стан матеріально-технічної бази не зазначено орган ліцензування.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 26.03.2019 №375/19

 

11.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МАНГУШСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ”

 

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МАНГУШСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ МАНГУШ, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА, БУДИНОК 22

 

Ідентифікаційний код: 37870963

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          у  заяві про отримання   ліцензії  не зазначено види господарської діяльності, списки та  таблиці   підконтрольних   речовин,  на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію,  зазначено філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в ЄДР.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 27.03.2019 №376/19

 

12.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДУН-ФАРМ”

 

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.,  МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ КАРМЕЛЮКА, БУДИНОК 11/3

 

Ідентифікаційний код: 37328802

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – в заяві  про отримання ліцензії  та у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 2 не вірно зазначено вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню “реалізація (відпуск)”.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 27.03.2019 №377/19

 

13.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТУРІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ТУРІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Місцезнаходження:

ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ТУРІЙСЬК, ВУЛИЦЯ ЛІКАРСЬКА, БУДИНОК 22

 

Ідентифікаційний код: 01983039

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у    відомостях   про   стан  матеріально-технічної бази в п. 3 відсутня матеріально-технічна база   на   перевезення,   відомості    про   стан     матеріально-технічної   бази   не   відповідають    Ліцензійним умовам   (не прошиті не пронумеровані).
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 27.03.2019 №379/19

 

14.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

 

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОЛЕКСАНДРІЯ, ВУЛИЦЯ МІЛІЦЕЙСЬКА, БУДИНОК 76

 

Ідентифікаційний код: 24151755

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – відомості    про    стан    матеріально-технічної    бази    суб’єкта   не    відповідають Ліцензійним   умовам   (сторінки  не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання( за наявності)),  в   пункті  3  не  коректно зазначено назви об’єктів та приміщень, де провадитиметься господарська діяльність.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 27.03.2019 №380/19

 

15.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

 

Місцезнаходження:

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО СМІЛА, ВУЛИЦЯ ПАВЛОВА, БУДИНОК 46

 

Ідентифікаційний код: 02004841

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – у   довідці про проходження наркологічного огляду  на співробітника Ільченко І.М. відсутня печатка закладу,  довідка Бурдейко О.М протермінована.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 27.03.2019 №384/19

 

16.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗІНЬКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ЗІНЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ,  ЗІНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ЗІНЬКІВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 21

 

Ідентифікаційний код: 01999276

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – наявні розбіжності   у   видах   діяльності    між заявою   про  отримання   ліцензії та відомостями    про    стан   матеріально-технічної.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 27.03.2019 №391/19

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку