Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 18.04.2019

Опубліковано 19.04.2019 о 16:10

 Перелік

 

суб’єктів господарювання, заяви яких про видачу ліцензій

на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів

залишені без розгляду

 

1.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НІКОПОЛЬСЬКА ДИТЯЧА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

 

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІКОПОЛЬ, ВУЛИЦІЯ СТАНІСЛАВСЬКОГО, БУДИНОК 18

 

Ідентифікаційний код: 01987054

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України  «Про  ліцензування видів господарської діяльності» (далі -Закон) у зв’язку з тим, що:
           – наявні   розбіжності у видах господарської діяльності між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність   персоналу   із    зазначенням    його  освітнього і кваліфікаційного рівня  (далі –

відомості про стан матеріально-технічної бази).
          Запропонувати  привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону,   Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування  рослин,  включених до таблиці I переліку наркотичних засобів,    психотропних     речовин  і   прекурсорів, затвердженого Кабінетом     Міністрів   України,  розроблення,  виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску),  ввезення  на територію України, вивезення з території   України,    використання,   знищення    наркотичних    засобів,   психотропних речовин      і    прекурсорів,     включених     до      зазначеного     переліку,    затвердженого   постановою   Кабінету Міністрів  України від 06.04.2016 № 282  (далі – Ліцензійні умови),  та   повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 15.04.2019 №476/19

 

2.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ” ШЕПЕТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ШЕПЕТІВСЬКАИЙ РАЙОН, СЕЛО КОРЧИК, ВУЛИЦЯ ВАЛІ КОТИКА, БУДИНОК 1 А

 

Ідентифікаційний код: 38402043

 

 

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «знищення».
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 15.04.2019 №479/19

 

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БЕБІДЕНТ-КИЇВ”

 

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 70

 

Ідентифікаційний код: 37788235

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

           – в  заяві     про отримання   ліцензії   та, відомостях про стан матеріально-технічної бази, дозволі Нацiональної полiцiї на використання об’єктiв i примiщень, призначених для провадження дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, та їх вiдповiднiсть встановленим вимогам (далі –дозвіл Національної поліції)  зазначена юридична адреса не співпадає з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДР);

– довiдки вiдповiдного державного або комунального закладу охорони здоров’я про вiдсутнiсть у працiвникiв, якi за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, психiчних розладiв, пов’язаних iз зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про вiдсутнiсть серед зазначених працiвникiв осiб, визнаних непридатними до виконання окремих видiв дiяльностi (робiт, професiй, служби),   пов’язаних   з   обiгом   наркотичних  засобiв, психотропних речовин i

прекурсорiв  (далі – довідка   про   проходження   наркологічного  огляду) не відповідають вимогам пункту 6  Ліцензійних умов;
           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази відсутня дата складання.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 15.04.2019 №480/19

 

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ”

 

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТОРГОВИЦЯ, ВУЛИЦЯ  СІРКА, БУДИНОК 15

 

Ідентифікаційний код: 38600846

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          

-в описі, заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази невірно зазначено орган ліцензування;

          – в  пункті 3  відомостей   про   стан матеріально-технічної бази некоректно зазначена адреса   місця   провадження   діяльності   м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Металургів 2А, яка відсутня в заяві про отримання ліцензії, як місце   провадження   господарської   діяльності,  відсутня   дата   складання   відомостей    про   стан   матеріально-технічної   бази  та підпис керівника.
          Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 15.04.2019 №482/19

 

5.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “БІЛОВОДСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ” БІЛОВОДСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Місцезнаходження:

ЛУГАНСЬКА ОБЛ., БІЛОВОДСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. БІЛОВОДСЬК, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 32

 

Ідентифікаційний код: 37336064

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – прекурсори списку 1 таблиці IV не погоджено дозволом Національної поліція.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 16.04.2019 №486/19

 

6.  ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ”

 

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ АМОСОВА, БУДИНОК 10

 

Ідентифікаційний код: 02011964

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
     

 –   заява про отримання ліцензії та відомості про стан матеріально-технічної бази підписані особою, яка не має на це повноважень;

       – відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю за основними напрямами діяльності ліцензіата;

         – надано копію довідки про проходження наркологічного огляду на співробітника Паліводу М.Г.;

         – не надано довідки про проходження наркологічного огляду  та довiдки МВС про вiдсутнiсть у працiвникiв, якi за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимостi за вчинення середньої тяжкостi, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний iз незаконним обiгом наркотичних   засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, у тому числi вчинених

за межами України (далі – довідка МВС) на керівника.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 16.04.2019 №48719

 

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП”

 

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 12

 

Ідентифікаційний код: 42735405

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – заява   про отримання ліцензії   та   відомості  про стан  матеріально-технічної бази підписані особою, яка не має на це повноважень;

         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 16.04.2019 №492/19

 

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МОЛОЧНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ “ПІВДЕННИЙ”

 

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ,  МІСТО МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 17

 

Ідентифікаційний код: 41816252

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         

– надано  не  повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках);
          – у відомостях про стан матеріально-технічної бази  у пункті 2 не зазначені види діяльності, списки та таблиці підконтрольних речовин, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, у пункті 3 не коректно зазначено вид(и) госпдарської діяльності, який буде провадитися на зазначених об’єктах та приміщеннях;

– відсутня довідка про проходження наркологічного огляду на Круглову Е.Л.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 17.04.2019 №493/19

 

9.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МАНГУШСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ”

 

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МАНГУШСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ МАНГУШ, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА, БУДИНОК 22

 

Ідентифікаційний код: 37870963

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
        –   в заяві про отримання ліцензії не зазначено види господарської діяльності (списки та таблиці підконтрольних речовин на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію), зазначені філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в ЄДР;
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 17.04.2019 №508/19

 

10.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДОНБАС-ВДМ”

 

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ПОКРОВСЬК, ВУЛИЦЯ НАХІМОВА, БУДИНОК 80

 

Ідентифікаційний код: 31386628

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
        – не надано копію свідоцтва   (посвідчення,  сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або   ветеринарної    практики,   для   зайняття    діяльністю   з   обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;
          – персонал не відповідає вимогам п.п.  7 п. 31 Ліцейних умов.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 17.04.2019 №517/19

 

11.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР “ФАРМБІОТЕСТ”

 

Місцезнаходження:

ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО РУБІЖНЕ, ВУЛИЦЯ ПОЧАЇВСЬКА, БУДИНОК 9

 

Ідентифікаційний код: 38337729

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – заява    про   отримання   ліцензії   та  відомості про стан матеріально-технічної бази підписано особою яка не має на це повноважень;

         – відомості стан матеріально-технічної бази не відповідають Ліцензійним умовам.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 18.04.2019 №521/19

 

12.  ЛЬВІВСЬКЕ ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДАТСЬКОЇ КОМПАНІЇ “СІКА ФУТВЕЕР А/С”

 

Місцезнаходження:

МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ГОРОДНИЦЬКА, БУДИНОК 48 А

 

Ідентифікаційний код: 31804649

 

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – відомості стан матеріально-технічної бази не відповідають Ліцензійним умовам;

         – відсутні    довідки   про проходження   наркологічного   огляду   та  довідки МВС на керівника;

         – не   надано копію свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

        – відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “використання”;          

        –  персонал не відповідає вимогам п.п.  7 п. 31 Ліцейних умов.

 

 

 

Реєстраційний номер заяви від 18.04.2019 №522/19

 

Всього: 12

 

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку