Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 25.04.2019

Опубліковано 07.05.2019 о 17:00

 

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІНФУЗІЯ”

Місцезнаходження:

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРКАСИ, ВУЛИЦЯ КОБЗАРСЬКА, БУДИНОК 108

Ідентифікаційний код: 31423376

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
         – відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи,  фізичної особи підприємця, для  зайняття   діяльністю   за   основними

напрямами діяльності ліцензіата
          Запропонувати  привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону,   Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування  рослин,  включених до таблиці I переліку наркотичних засобів,    психотропних     речовин  і   прекурсорів, затвердженого Кабінетом     Міністрів   України,  розроблення,  виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску),  ввезення  на територію України, вивезення з території   України,    використання,   знищення    наркотичних    засобів,   психотропних речовин      і    прекурсорів,     включених     до      зазначеного     переліку,    затвердженого   постановою   Кабінету Міністрів  України від 06.04.2016 № 282  (далі – Ліцензійні умови),  та   повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 22.04.2019 №528/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ М.ТРУБЛАЇНІ, БУДИНОК 2-А

Ідентифікаційний код: 37628504

Заява  про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
        -в заяві   про отримання ліцензії та документах що додаються до заяви про отримання ліцензії  невірно зазначено орган ліцензування;

– відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі відомості про стан-матеріально-технічної бази)    не  відповідають Ліцензійним умовам (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання( за наявності), в пункті 2 відомостей не зазначено види господарської діяльності, на право провадження яких суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію,  в пункті 3 некоректно, нечітко зазначено об’єкти та приміщення відповідно  до видів господарської діяльності, які будуть провадитись на зазначених приміщеннях, відсутня матеріально-технічна на вид господарської діяльності “перевезення”;

– довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів   (далі – довідка   про проходження   наркологічного   огляду) не відповідають

пункту 6 Ліцензій них умов.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 22.04.2019 №529/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДУБРОВИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ДУБРОВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО ДУБРОВИЦЯ, ВУЛИЦЯ ВОРОБИНСЬКА, 180

Ідентифікаційний код: 01999788

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:     

  – в заяві про отримання ліцензії та у відомостях зазначене найменування юридичної особи не співпадає з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі –  ЄДР);

        – в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан иатеріально-технічної бази не зазначено списки та таблиці підконтрольних речовин, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

         – не надано довідки МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України на Буба Я.В.;

            – в пункті 4 відомостей про стан матеріально-технічної бази некоректно сформовано  список  осіб, що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 23.04.2019 №531/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ВЕСЕЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ВЕСЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВЕСЕЛЕ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, БУДИНОК 2А

Ідентифікаційний код: 00699135

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають Ліцензійним умовам (не прошиті).
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 23.04.2019 №533/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ АНДРІЯ НОВАКА

Місцезнаходження:

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МІСТО УЖГОРОД, ВУЛИЦЯ КАПУШАНСЬКА, БУДИНОК 22

Ідентифікаційний код: 01992156

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в заяві про отримання ліцензії невірно зазначено код ЄДРПОУ.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 23.04.2019 №534/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО “МАШКОВСЬКИЙ І К”

Місцезнаходження:

СУМСЬКА ОБЛ., ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВОЗДВИЖЕНСЬКЕ, ВУЛИЦЯ НЕПЛЮЄВА М., БУДИНОК 21

Ідентифікаційний код: 40141149

 

Заява  про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            -в    заяві    про отримання     ліцензії   зазначено    вид    господарської     діяльності   який не відповідає Закону;                

– в  заяві  про   отримання   ліцензії та у відомостях про стан   матеріально-технічної  бази   не    зазначено    рід    рослин (списку № 3 таблиці I );

– в  дозволі Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі дозвіл Національної поліції) та у  доданих докумнтів до  заяви про отримання ліцензії не зазначено місце провадження діяльності за адресою: Сумська обл., Ямпільський району, поле площею 45,6799 розташоване на території,  Микитівської сільської ради;

–  наявна  розбіжність  у  видах господарської діяльності між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази;

– у    відомостях  прио стан матеріально-технічної бази в пункті   3   некоректно зазначено види господарської діяльності, що будуть здійснюватися за адресою: Сумська

обл., Ямпільський район, с. Воздвиженське , 9.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 24.04.2019 №546/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  КАЛУСЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО КАЛУШ, ВУЛИЦЯ ДОБРІВЛЯНСЬКА, БУДИНОК 2 А

Ідентифікаційний код: 32754238

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у    заяві    про    отримання    ліцензії    не   коректно зазначено місце провадження діяльності;
           – відомості    про    стан    матеріально-технічної   бази  не відповідають Ліцензійним умовам (не прошиті), відсутня матеріально-технічна база на вид діяльності “перевезення”.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 24.04.2019 №549/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ “КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ПРОВУЛОК ДЕЖНЬОВА, БУДИНОК 9

Ідентифікаційний код: 03342184

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – відомості    про   стан     матеріально-технічної    бази    не   відповідають  вимогам Ліцензійних   умов    (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання( за наявності)
           –  в заяві про отримання ліцензії та у відмостях  про стан матеріально-технічної бази адреса   місця  провадження діяльності Дніпропетровська область, Кривий Ріг, мікрорайон “Вебратське – 2” буд.48а не погоджено дозволом Національної поліції.
         Запропонувати   привести  діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 25.04.2019 №550/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НАРОДИЦЬКА ЛІКАРНЯ” НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., НАРОДИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ НАРОДИЧІ, ВУЛИЦЯ ЗАМКОВА, БУДИНОК 115

Ідентифікаційний код: 42739284

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– відомості про стан матеріально-технічної бази   не  відповідають  Ліцензійним умовам (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), відсутня дата складання та підпис керівника).     

Запропонувати   привести  діяльність  у    відповідність   до     Закону,   Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування

 

Реєстраційний номер заяви від 25.04.2019 №551/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “РОКИТНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

РІВНЕНСЬКА ОБЛ., РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ РОКИТНЕ, ВУЛИЦЯ РУСЛАНА ДУБОВЦЯ, БУДИНОК 24

Ідентифікаційний код: 01999842

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

 – у заяві про отримання ліцензії зазначена не повна адреса місцезнаходження, ідентифікаційний код не співпадає з ЄДР;

–  відсутній дозвіл Національної поліції;

 – у відомостях про стан матеріально-технічної бази  ідентифікаційний код не співпадає з ЄДР, в п. 3  не повністю зазначені назви об’єктів та приміщень, де буде

здійснюватися діяльність з обігу підконтрольних речовин.

 

Реєстраційний номер заяви від 25.04.2019 №553/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: 10

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку